Politiek over vervoersproblemen: dit moat net te lang duorje

Zowel Jouke Douwe de Vries als Sjoerd Keizer (straks beiden S!N) werden deze week geïnterviewd door het Friesch Dagblad over de problemen bij Jobinder, de nieuwe WMO-vervoerder in Noordoost-Fryslân.

Bron: www.frieschdagblad.nl

Dokkum – Kennismakingsgesprekken werden gecanceld, kinderen werden niet opgehaald of moesten lang wachten en de klantenservice kan pas na negen uur ‘s ochtends worden bereikt.

Het is een greep uit de klachten die over WMO-vervoerder Jobinder, die deze week begon, naar buiten kwamen. ,,Startproblemen komen overal voor, maar het gaat bij het WMO-vervoer wel om een kwetsbare groep. Wat er nu is gebeurd, hadden ze voor moeten zijn”, vindt Sierd Vegelin van Gemeentebelangen Achtkarspelen (GBA).

Het WMO-vervoer werd in Noordoost- Fryslân uitgevoerd door taxibedrijf Waaksma. Na de nieuwe aanbesteding, die maandag is ingegaan, deelt het bedrijf de werkzaamheden met Jobinder. Dat ging de afgelopen dagen bepaald niet soepel.

Maar volgens Vegelin kwamen er al vorige week donderdag via sociale media signalen binnen dat er problemen waren. ,,Jobinder vervoert een groep mensen die heel veel structuur nodig hebben. En wat moeten ouders als ze om half acht naar hun werk moeten en klantenservice is pas vanaf negen uur te bereiken?”

De partij heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijk al vragen gesteld naar aanleiding van de vijftien tot twintig klachten die de partij binnenkreeg. B en W hebben zes weken de tijd. ,,Maar op de eerstvolgende raadsvergadering op 25 januari stellen we het in ieder geval aan de orde, al hopen we dat de problemen dan zijn opgelost.”

Gelbrig Hoekstra van CDA Tytsjerksteradiel vindt het nog te vroeg om te reageren. ,,Ik heb de stukken in de krant gelezen. Er moet worden onderzocht wat er is misgegaan en wat er is gedaan om dat recht te zetten. We gaan het er in de fractie en de gemeenteraad in ieder geval over hebben. Je wilt graag dat het personenvervoer goed gaat. Maar alles wat net begint, kan problemen ondervinden.”

Daar is Sjoerd Keizer (PvdA, Kollumerland) het mee eens. ,,Mar”, benadrukt hij. ,,Dit moat net te lang duorje. It moat fannewike oplost wêze.” Als eigenaar van een sociale werkgroep kent hij de doelgroep van het leerlingenvervoer. ,,Dit binne minsken wêr’t it krekt sa moat. Hja binne kwetsber en as soks te lang duorret wurde se oanrêstich.” Hij hoorde zelf klachten en leest ze ook op sociale media. Dat met name verantwoordelijk wethouder Pytsje de Graaf er verbaal van langs krijgt, vindt hij onterecht. ,,It wurdt hiel persoanlik makke. Dat is net goed.” Ook het systeem waarbij het vervoer centraal wordt geregeld vindt Keizer een goede zaak.

Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal heeft voor de gang van zaken ,,gjin goed wurd oer”. Er was al veel onrust over de wijzigingen en vanwege de aanbestedingen, waarbij vertrouwde chauffeurs op straat kwamen te staan. ,,Yn sa’n situaasje moast soargje foar in ‘vliegende start’. De kâns op in goeie earste yndruk is fergriemd.” Volgens hem waren er ook gisteren nog problemen. ,,It is in gaos.” Volgens hem is het belangrijk dat de belofte voor kennismakingsgesprekken wordt waargemaakt en moet het bedrijf ervoor zorgen dat de telefonische bereikbaarheid op orde komt.

Tom Bakker, fractieleider van de SGP van de gemeente Dantumadiel, zei niet op de hoogte te zijn van de laatste problemen rond Jobinder. Hij ging zich er meteen in verdiepen.

Reageren? Discussieer mee op Facebook: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/941743735982355