Dongeradeel Sociaal duidelijk ‘nee’ tegen ijsfontein

ijsfonteinnee623x250

Dongeradeel Sociaal liet afgelopen donderdag als enige een duidelijke ‘nee’ horen tegen het plan om in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 een ijsfontein te plaatsen op de Markt in Dokkum. Het plan is onduidelijk en slecht onderbouwd, er is geen financiële dekking en de tijd is te kort om het goed te kunnen realiseren.

Bovendien is het onduidelijk of een ijsfontein technisch realiseerbaar is, hoe storings- en onderhoudsgevoelig het zal zijn, hoe vandalismeproof en wat de langjarige onderhoudskosten zijn. En dan moet ook de Markt nog aangepakt worden, met alle kosten van dien. En dat allemaal voor 2018. Daarvoor is de tijd gewoon te kort.

Tenminste als je het goed wilt doen. En als er nu één ding duidelijk naar voren kwam uit de inspraakreacties over de ijsfontein, dan is dat wel dat de Markt in Dokkum aangepakt moet worden. En als je dat doet, dan moet je dat goed doen en moet je daar de tijd voor nemen. Want ook komende generaties moeten daar dan verder mee kunnen. Vraag is wel of we daar het geld voor hebben en ook dat moet eerst goed uitgezocht worden.

Een fontein, die er al in 2018 moet staan, is daarbij dan ook een ‘bongel oan de poat’, aldus Dongeradeel Sociaal. Vandaar dat zij een duidelijk ‘nee’ liet klinken, waar alle andere partijen eerst nog verder onderzoek willen doen; ook naar andere locaties. Want de fontein is immers een mooi cadeau, vinden zij. Bovendien gaven zij hoog op van de culturele waarde en de aantrekkingskracht voor toeristen. Dongeradeel Sociaal betwijfelt dat beide ten zeerste. Een bevroren fontein met bomen eromheen zal in de optiek van DS geen drommen toeristen trekken, zo blijkt ook uit onderzoek naar de spin-off van eerdere culturele hoofdsteden.

Het college wil nu eerst met een procesvoorstel komen, waarin zij de kosten voor een nader onderzoek, zoals de andere partijen willen, in beeld brengt. En die zullen er niet om liegen. Van Dongeradeel Sociaal hoeft dat allemaal niet. Laten we onze tijd en geld in andere, belangrijker zaken steken.

Lees ook: DS kritisch over fonteinplan Markt Dokkum