Waddenagenda moet concreet bijdragen aan bescherming waddennatuur.

Gisteravond werd door de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân een amendement aangenomen waarmee de gemeente wensen en bedenkingen kenbaar moet maken over de over de Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050. De gemeenteraad vindt dat er alsnog beleid opgesteld moet worden dat ertoe leidt dat de hoofddoelstelling voor het Waddengebied zal worden gehaald. Het amendement, ingediend door S!N en gesteund door ALL, werd met ruime meerderheid van 22 stemmen voor (en 3 tegen) aangenomen. Het onderwerp gaat de gemeenteraad aan het hart: werden in totaal 7 amendementen ingediend bij dit agendapunt.

Deze hoofddoelstelling is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. In de huidige Ontwerp-Agenda wordt niet concreet duidelijk gemaakt hoe dit gerealiseerd gaat worden. Hiervoor moet helder beleid komen, én er moet jaarlijks gerapporteerd worden over de vorderingen. De partijen willen bovendien dat er een maatregelenprogramma wordt opgesteld om de natuurgebieden in het Waddengebied voor te bereiden op de klimaatverandering. Verder is van groot belang dat het voorzorgsprincipe weer wordt toegepast: bij risicovolle activiteiten (bv zout-en gaswinning) moet van tevoren aangetoond kunnen worden dat er geen negatieve effecten zijn voor het kwetsbare Waddengebied.

Met het amendement volgt de gemeenteraad de lijn van de Waddenvereniging, die eerder een bezorgde brief stuurde aan alle volksvertegenwoordigers, in reactie op de Gebiedsagenda: https://www.docdroid.net/IaCJatH/waddenvereniging-reactie-ontwerp-agenda-waddengebied-pdf. De Waddenvereniging geeft aan dat nu de volksvertegenwoordigers aan zet zijn om de Gebiedsagenda te verbeteren. S!N is blij dat de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân deze handschoen heeft opgepakt door dit amendement aan te nemen.

S!N raadslid Sjoerd Keizer: “De Waddenzee is er slecht aan toe. De huidige klimaatverandering heeft al effecten op de Waddennatuur. Dit wordt de komende jaren een steeds groter probleem voor de kwetsbare natuur. Er moet concreet beleid komen om de natuur te beschermen, en dit moet goed en jaarlijks worden gemonitord. S!N blijft fel gekant tegen de gaswinning in het gebied, en tegen het ‘hand aan de kraan’ principe. Je moet altijd vooraf zeker weten dat er geen negatieve effecten zijn voor de natuur”