VVD en DS halen benoeming Raad van Toezicht Roobol van raadsagenda

burgerschoolroobol

Het verzoek van VVD en Dongeradeel Sociaal om de benoeming van de Raad van Toezicht van Roobol van de raadsagenda van 26 november te halen, is gisteren gehonoreerd tijdens de commissievergadering. Er waren nog te veel onbeantwoorde vragen. Het besluit wordt nu minimaal een maand uitgesteld.

Er loopt op dit moment een onderzoek naar het functioneren van de huidige Raad van Toezicht (RvT) van Roobol. In het raadsvoorstel zouden de meeste leden echter gewoon voorgedragen worden voor de nieuwe RvT. Bovendien heeft wethouder De Graaf vorige maand nog gezegd dat zij de benoeming uit zou stellen tot na het onderzoek. VVD en DS vinden het dan ook beter om de resultaten van het onderzoek af te wachten.

Daar komt nog bij dat de benoeming niet compleet is. Er zijn nog twee vacatures voor leden vanuit de oudergeledingen. VVD en DS vinden het verstandiger om de RvT in zijn geheel te benoemen. Ook met oog op het volgende: De beoogde verdeling van de leden is in strijd met de wet. Een bindende voordracht van ten minste 1/3 van de leden dient te worden voorgedragen door de ouders. Dat is in dit geval 3, terwijl er maar 2 plaatsen zijn. De overige plekken worden bezet door 2 leden uit de GMR (moet 1 zijn) en overige leden 3. VVD en DS zijn van mening dat, als we nu tot benoeming over zouden gaan, het niet meer mogelijk is om aan de wettelijke eis te voldoen.

Het onderzoek naar het functioneren van de huidige RvT zou meteen na de zomervakantie worden opgepakt, maar is pas vorige vorige week (medio november) gestart. De onderzoeksvragen zijn al langere tijd bekend, zo vertelde wethouder De Graaf, maar als raadsfracties zijn wij daarvan niet op de hoogte en hebben wij er dus ook geen input voor kunnen leveren. Ook is ons niet bekend hoe het onderzoek gedaan wordt en wie er geïnterviewd worden. Het lijkt ons dat daarbij zeker ook geluisterd moet worden naar de verontruste ouders van de Burgerschool en de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen.

Uit antwoorden op vragen die gesteld zijn in de gemeenteraad van Dantumadiel, kwam naar voren dat het onderzoek al voor de kerstvakantie klaar zou zijn. Dat is wel erg vlot, omdat het onderzoek immers nog maar net gestart is. Vraag is dan ook hoe diepgaand het onderzoek zal zijn, terwijl er, gezien alles wat er gebeurd is, alle reden is om dit onderzoek zeer zorgvuldig, uitgebreid en diepgravend te doen.

Tot slot hebben wij vernomen dat de gemeenteraden, wederom, alleen de conclusies van het onderzoek onder ogen krijgen en niet het gehele rapport. Dat vinden wij absoluut niet kunnen, zeker in het licht van alle consternatie rond het vorige Roobol-rapport dat door de RvT eveneens werd achtergehouden. Er is blijkbaar weinig geleerd van de vorige keer.

Voor het verder herstel van de rust binnen Roobol zijn wij van mening dat er door de RvT nu absolute openheid moet worden gegeven.

Klik hier voor onze eerdere artikelen over Roobol