S!N is een samenwerkingsverband van Dongeradeel Sociaal, GroenLinks en leden van SP, D66 en PvdA

“Us sikehûs moat bliuwe!”

sionsberg2014

“Us sikehûs moat bliuwe!” zo zei fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal afgelopen donderdag in de raad. “De plannen fan de spesjalisten foar in trochstart fan it sikehûs moatte in earlike kâns krije. Wy sprekke ús grutte wurdearring út foar de meiwurkers dy’t gewoan trochwurkje en de Sionsberg iepen hâlde. Wy winskje harren in soad sterkte yn dizze ûnwisse tiden.”

De Vries: “Machteleas, sa fiele wy ús yn it krachtefjild fan falende bestjoerders, it grutte jild fan fersekerder De Friesland en de lanlike polityk dy’t neat docht en no by de Sionsberg komt te sjen.” Hij hekelde vervolgens de landelijke partijen die niet reageren op oproepen, mails, een vernietigd rapport over de rol van De Friesland en de massale protestmars eind 2011. “Mar je kinne wol om je hinne slaan bliuwe, it jout je neat!” Alle oproepen ten spijt om de marktwerking in de zorg aan te pakken, iets te doen aan de monopoliepositie van De Friesland, de kleinschaligheidstoeslag te laten bestaan en een uitzondering te maken voor ziekenhuizen in dunbevolkte gebieden.

“En no wurdt in skuld fan 40 miljoen brûkt as reden om it sikehûs te sluten. Hiel bysûnder, want dy skuld wie der yn 2011 ek al, sa kin je yn it jierferslach lêze. En dan seit de bestjoersfoarsitter Hoefsmit ek noch dat der gjin takomst is foar in sikehûs yn dizze regio. Wat foar bestjoerder binne je dan? As bestjoerder moatte je bouwe, net ôfbrekke!”

“Der is wol deeglik takomst foar in sikehûs yn dizze regio! Seker as je sjogge nei it grutte fersoargingsgebiet fan De Sionsberg, dan MOAT hjir gewoan in sikehûs bliuwe! Want hoe komt it oars mei de oanrydtiden? As je yn Eanjum of Peasens-Moddergat sitte, kinne je noait yn 45 minuten yn it sikehûs komme. Yn hoefiere rinne wy hjir gefaar as der gjin sikehûs mear is? It is dan ek ûnbegryplik dat minister Schippers no seit dat se ‘net oan set is’.”

De Vries noemde, naast de Sionsberg, ook de werknemers van Pasana in de ouderenzorg. Ook naar hen gaan onze gedachten uit. Gezien de belangstelling van overnamekandidaten rekenen wij voor hen op een spoedige doorstart van de verzorgingshuizen.

Deze post heeft een reactie

  1. Goed dat er ook in de politiek aandacht blijft voor Pasana, het ziekenhuis en de verpleeg-en verzorgingshuizen. Het voelt enorm machteloos voor ons als medewerkers, dat het niet gelukt is om het ziekenhuis financieel gezond te krijgen. Dit weekend is bij 1600 medewerkers de ontslagaanzegging op de mat gevallen. Einde dienstverband ongeveer half januari. Ook bij de ouderenzorg is het maar de vraag of er voor iedereen werk blijft, ook bij een doorstart. De afgelopen jaren was er voor de poliklinieken wel werk. Het zou toch mogelijk moeten zijn om dat stuk werk voort te zetten. Ook het uitvoeren van kleine operaties liep prima. Korte wachtlijsten, goede kwaliteit!
    De Friesland stuurt aan op een soort uitgebreide huisartsenpost, met extra ondersteuning voor de huisartsen. De zgn. anderhalvelijns-zorg (Tussen de 1e (= huisarts) en 2e (= ziekenhuis) lijn in. Om die extra ondersteuning voor de huisartsen te kunnen bieden lijkt mij dat je eigenlijk een 2e lijns-voorziening met minimaal verschillende poliklinieken moet houden in Dokkum. Als je ook nog operaties kunt uitvoeren is misschien enige spoedzorg (overdag) ook nog mogelijk..Vanuit het ziekenhuis kunnen we de ondersteuning van de huisartsen in de regio verder vormgeven!
    Dus ophouden met ruziemaken en zwarte pieten (als ik dat nog mag zeggen) maar heel snel zoeken naar creatieve oplossingen met alle betrokken partijen in de regio.

Geef een reactie

Sluit Menu