Roobol, een verslag

burgerschoolroobol

Een verslag van een presentatie aan de ouders van de Burgerschool op 2 mei 2015 over een geheim rapport. Een verslag waarin de onderzoekster haar bevindingen op open wijze en met rake bewoordingen naar voren brengt. Misschien wel te open. Misschien wel te raak.

Een verslag over Roobol, onderwijskoepel met 17 openbare scholen in de gemeentes Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland en Achtkarspelen. Een verslag waarin de onderzoekster zich ‘buitengewoon kritisch’ uitlaat over het beleid van Roobol, over de communicatie en de medezeggenschap ‘waar het rammelt op alle fronten’.

Een verslag waarin een beeld wordt geschetst van een managementteam waarin een angstcultuur heerst en waar schooldirecteuren zich niet durven uitspreken.

Een verslag over een rapport op basis waarvan de directeur-bestuurder is vertrokken, omdat één van de aanbevelingen van de onderzoekster was dat ‘Roobol met deze directeur-bestuurder niet kan werken aan de veranderingen en ontwikkelingen’.

Een verslag waarin de onderzoekster over de voorzitter van de Raad van Toezicht zegt dat zij ‘ook over haar positie en rol na moet denken’, omdat ‘een toezichthouder de bestuurder moet aanspreken’ en dat er ‘een soort distantie moet zijn tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht’ en dat het met die distantie niet goed zit.

Een verslag en rapport waaruit ‘duidelijk’ blijkt dat de ‘Raad van Toezicht het toezicht niet adequaat heeft gedaan’, aldus de onderzoekster, maar waaraan de Raad van Toezicht voor zichzelf tot op heden geen consequenties heeft verbonden.

Een verslag op basis waarvan Dongeradeel Sociaal stelt dat Roobol ook met deze Raad van Toezicht niet verder kan. Er moet schoon schip gemaakt worden, eerder zal de rust niet terugkeren.

Een verslag dat, zo is Dongeradeel Sociaal verzekerd, bijna woordelijk is, maar dat door wethouder De Graaf tijdens het spoeddebat op 28 mei jl. onmiddellijk in twijfel werd getrokken en werd afgedaan als ‘eigen ynterpretaasje fan de âlders’. Net als de meeste andere raadsfracties die eerst willen wachten tot ze zelf de presentatie hebben gehoord op 10 juni a.s.

Een verslag waarvan de onderzoekster zich nu distantieert. Waarom? omdat zij tijdens de presentatie aan de ouders te open is geweest? Omdat zij door haar opdrachtgever is teruggefloten? En welke bewoordingen zal zij dan gebruiken bij de presentatie aan de gemeenteraden op 10 juni als de Raad van Toezicht er ook bij is?

Kortom, een verslag dat zeker nog een stevige staart zal krijgen… Let op mijn woorden!

Tot zover mijn verslag.

Lees hier het verslag van de presentatie op 2 mei 2015