Raad Dongeradeel akkoord met nieuw AZC in Dokkum

azcdokkumcoa

De gemeenteraad van Dongeradeel ging donderdag in ruime meerderheid akkoord met een nieuw tijdelijk AZC in Dokkum. Het AZC komt er voor minimaal 5 jaar. Daarna kan het nog met 5 jaar verlengd worden. Het nieuwe AZC gaat rond de zomer van 2016 open.

Het was rustig op de publieke tribune en dat was de laatste maanden elders in Nederland wel anders. “Sa kin it dus ek,” zei fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal. “It jout oan dat der in soad draachflak is ûnder de befolking. We hawwe dan ek goede ûnderfinings hat mei it eardere AZC dat yn 2009 ticht gong.”

Hij wierp vervolgens de suggestie van een aantal andere fracties ver van zich, die een relatie legden tussen asielzoekers en terroristen. “Dat hat neat meiïnoar te krijen,” aldus De Vries. Ook de suggestie dat er vooral mannen naar Dokkum zouden komen, klopt volgens hem niet. Het AZC in Dokkum wordt qua aard en schaal gelijk aan het AZC in Drachten en daar is de verdeling tussen mannen, vrouwen en kinderen in evenwicht, zo bleek tijdens een recent werkbezoek aan het Drachtster AZC.

Namens Dongeradeel Sociaal liet De Vries zich positief uit over het voornemen van de voorbereidingsgroep om geen school op het nieuwe AZC te bouwen, maar kinderen zo veel en zo snel mogelijk te laten integreren in het reguliere basisonderwijs in Dokkum. Op het AZC komt alleen een peuteropvang.

Tot slot sprak De Vries de hoop uit dat over 10 jaar, na het tijdelijk AZC, een permanent AZC in Dokkum gevestigd zal worden. Volgens wethouder Van der Ploeg is dat mogelijk, maar zal dat dan wel op een andere plek moeten komen.