Sjoerd Keizer overhandigt verkiezingsfolder S!N

DOKKUM – In de pauze van het tweede verkiezingsdebat woensdagavond overhandigde Sjoerd Keizer de verkiezingsfolder van S!N aan voorzitster mevrouw Hamstra van Passage in Dokkum. In de folder staan de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van S!N.

De folder zal over enkele weken huis-aan-huis verspreid worden in Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Onder leiding van Rene Koster werd het een levendig debat tussen de vertegenwoordigers van alle partijen die mee doen met de verkiezingen. S!N ging in debat met Gemeentebelangen over de gaswinning in Noardeast-Fryslân. S!N is absoluut tegen gaswinning en fracking. Daarnaast werd het debat gevoerd met het CDA waarom zij tegen het MFC Kollum en het Kindcentrum hebben gestemd in de gemeenteraad van Kollumerland c.a.. Het MFC Kollum wordt in de toekomst gebruikt door het voortgezet onderwijs, de Colle en de Bilbliotheek. In het Kindcentrum komen de basisscholen Casimir, Juliana en kinderopvang. Goed onderwijs en voorzieningen zijn voor S!N van essentieel belang.

De herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zijn op woensdag 21 november a.s. S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) is een samenwerkingsverband van Dongeradeel Sociaal, Groen Links en SP. Tevens zijn aangesloten leden van de PvdA en D66. S!N Sociaal in Noardeast-Fryslân is een sociale en lokale partij en doet mee onder lijstnummer 4 en heeft 33 uitstekende kandidaten vanuit alle 3 huidige gemeenten. Er valt wat te kiezen en S!N doet een beroep op de stemgerechtigden, dit wel te doen.

Lees hier de verkiezingsfolder van S!N