Alternatieve begroting Dongeradeel Sociaal nog steeds actueel

sud_ie_begroting

In oktober 2013 presenteerde Dongeradeel Sociaal een alternatieve begroting. De andere partijen in de raad van Dongeradeel wilden daar toen niet aan. Maar op 20 maart jl. werd het overdrachtsdocument met bezuinigingen gepresenteerd. En wat blijkt? Veel van de bezuinigingsvoorstellen van Dongeradeel Sociaal zijn nog steeds actueel!

Doel van de alternatieve begroting van Dongeradeel Sociaal was om NIET te bezuinigen op voorzieningen als het zwembad, de muziekschool, Het Bolwerk en sportaccommodaties. Voorzieningen die erg belangrijk zijn voor de inwoners van Dongeradeel.

Om de komende jaren structureel toch 2,1 tot 2,3 miljoen te bezuinigen, stelden wij voor om:
– te stoppen met dure projecten, zoals het Súd Ie-project;
– de buffer voor het afdekken van risico’s in de WWB (inkomensdeel) te verlagen;
– de tekorten bij de sociale werkvoorziening NEF terug te brengen;
– te bezuinigen op kapitaalgoederenbeheer (wegen, bruggen, etc.) en
– een bezuiniging van 10% op te leggen aan de gemeenschappelijke regelingen, waarin wij deelnemen.

Zie hieronder wat deze maatregelen volgens het overdrachtsdossier zouden opleveren.

bezuinigingenoverdrachtsdocumentvsaltbegrotingds1

bezuinigingenoverdrachtsdocumentvsaltbegrotingds2

Nog niet meegenomen zijn een mogelijke ambtelijke fusie (per 2016?) als opmaat naar een herindeling in NO-Fryslân (per 2018?) en mogelijke meevallers door een groeiende economie.

Verder staan er nog een aantal mogelijke extra bezuinigingsmogelijkheden in het overdrachtsdocument, die ook niet ten koste zouden gaan van voorzieningen van burgers. Het gaat daarbij om enkele tonnen extra. Dat geld zou, wat Dongeradeel Sociaal betreft, weer gebruikt moeten worden om Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’ ook in 2015 een extra bijdrage van 65.000,- euro te geven en om het gebouw Het Bolwerk te behouden.

Daarnaast zou dit geld gebruikt kunnen worden om het gratis parkeren, in ieder geval op de randparkeerplaatsen, in stand te houden.