Verontwaardiging over herbenoeming toezicht Roobol

burgerschoolroobol

Bron: Leeuwarder Courant, 17 oktober 2015

TIM FIERANT

DOKKUM Het onafhankelijk onderzoek van de raad van toezicht van onderwijskoepel Roobol naar het eigen functioneren heeft nog altijd niet plaatsgevonden. Dat bleek donderdag in de raadscommissie.

De discussie begon met een vraag van Rebecca Slijver van Dongeradeel Sociaal. Die had begrepen dat de voltallige raad van toezicht van Roobol, waarvan eerder dit jaar duidelijk werd dat die door een vormfout onrechtmatig benoemd is, zichzelf wil herbenoemen.

Slijver vroeg zich af of een onrechtmatig benoemde raad van toezicht zichzelf zomaar kan herbenoemen. Wethouder Pytsje de Graaf zei daarop dat ze eerst het onafhankelijk onderzoek wil afwachten, dat de raad van toezicht naar zichzelf beloofde in te stellen. Dat antwoord zorgde voor verontwaardiging bij VVD’er Anton van der Aar.

Hij vond het schokkend dat dat onderzoek nog altijd niet heeft plaatsgevonden, terwijl het aan het begin van de zomer werd aangekondigd. Ook toonde hij zich verontwaardigd over het feit dat De Graaf de voordracht voor herbenoeming al voor de zomer ontving, en die nog altijd niet met de gemeenteraad heeft gedeeld.

De Graaf zag vervolgens op haar iPad dat ze eerder op de avond een brief van de raad van toezicht had gekregen. Die wilde ze eerst lezen. In de gemeenteraad van 5 november komt ze op het onderwerp terug.

Onderwijskoepel Roobol, die zeventien basisscholen heeft in Noordoost-Friesland, kwam in december vorig jaar in opspraak. Toen stuurde toenmalig directeur-bestuurder Trees Galama de geliefde directeur Germ de Vries van de Burgerschool in Dokkum weg. Eerder had zij laten weten het hoogbegaafdenonderwijs dat op die school gegeven wordt, te willen afbouwen.

Beide besluiten zorgden voor een opstand onder ouders, die voor elkaar kregen dat er een onafhankelijk onderzoek kwam. Naar aanleiding van het onderzoek, waaruit bleek dat er bij Roobol sprake was van falende medezeggenschap, slecht bestuur en een mager strategisch beleid, stapte Galama op.

Daarna richttende ouders hun pijlen op de raad van toezicht. Toen die liet weten het hoogbegaafdenonderwijs te zullen handhaven, en De Vries liet terugkeren, luwde de strijd. Wel zegden ze een onafhankelijk onderzoek naar het eigen functioneren toe, dat dus nog altijd plaats moet vinden.

 
Aanleiding voor de vraag van Dongeradeel Sociaal was het feit dat de herbenoeming van de Raad van Toezicht van Roobol op 22 september jl. in Dantumadiel op de raadsagenda stond. Het is daar, in samenspraak met Dongeradeel Sociaal, door Romke Postma van Dantumadiel ’82 van de agenda gehaald. Het raadsvoorstel en de bijgaande brief van de Raad van Toezicht van Roobol waren reden voor Dongeradeel Sociaal om hier ook in de Dongeradeler raad vragen over te stellen.

In Dantumadiel is, bij het afvoeren van het punt van de agenda, door wethouder Wiersma medegedeeld dat hij de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van de Raad van Toezicht van Roobol af wil wachten, voordat de benoeming van de RvT opnieuw aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De passage uit het raadsvoorstel van Dantumadiel
Roobol_raadsvoorstel_Dantumadiel_22sept15