Overleeft coalitie Dongeradeel debat over koopzondag?

koopzondagdokkum_coalitie

Er gebeurde iets bijzonders tijdens het debat over de koopzondag in de commissievergadering afgelopen donderdag. Coalitiepartij FNP las voor uit het coalitieakkoord om coalitiepartners CDA en CU erop te wijzen, waarvoor zij getekend hebben, namelijk het mogelijk maken van winkelopenstelling op zondag. Zowel CDA als CU hadden zich kort daarvoor kritisch tot zeer kritisch uitgelaten over het voorstel voor zondagsopenstelling. ‘Contractbreuk’, als het gaat om het coalitieakkoord, ligt daarmee op loer. Vraag is dan ook of de coalitie in Dongeradeel het debat over de koopzondag zal overleven.

Woordvoerder Lolke Folkertsma van de FNP gaf op vragen van Dongeradeel Sociaal aan dat hij niet voor niets de passage over de zondagsopenstelling uit het coalitieakkoord had voorgelezen. Daarin staat:

Het mogelijk maken van winkelopenstelling op zondag is een gemeentelijke verantwoordelijkheid en past binnen de voorwaardenscheppende rol van de gemeente in het economische verkeer. In die zin is het een verantwoordelijkheid die niet slechts in de vorm van een verbods- of gebodsbepaling te regelen is. Daarbij past evenzeer respect voor de (religieuze) beleving van de zondag voor veel burgers in onze gemeente, alsmede de maatschappelijke belangen van zowel werkgevers als werknemers. Gelet op een zorgvuldige afweging van de verschillende belangen, past een terughoudende rol van de overheid. Openstelling op zondag wordt daarom mogelijk, zij het met beperkingen.

Gezien de handtekeningen die ook door CDA en CU onder dit akkoord zijn gezet, gaf Folkertsma aan dat hij verwacht dat de coalitie ‘eruit zal komen’ tijdens de raadsvergadering op 29 oktober. Wat Dongeradeel Sociaal betreft is dat nog maar zeer de vraag, want kan de CU nog wel terug na haar uitermate kritische betoog in de commissievergadering? Zij keerde zich fel tegen het voorstel. Ook het CDA liet zich kritisch uit, maar toen Dongeradeel Sociaal daar een vraag over stelde, liet fractievoorzitter Esther Hanemaaijer duidelijk geïrriteerd weten dat het CDA juist erg positief is over het voorstel.

Hoe dan ook tekent zich op dit moment al een krappe meerderheid af van FNP, ABD, VVD en Dongeradeel Sociaal, met 10 van de 19 raadszetels. Zij zijn vóór het voorstel om de zondagsopenstelling van winkels definitief mogelijk te maken tussen 12 en 5 uur; met maximaal 12 koopzondagen in de binnenstad van Dokkum. Maar of met name de CU na dit besluit nog onderdeel zal uitmaken van de coalitie, is zeer twijfelachtig. De raadsvergadering van 29 oktober zal het ons leren.