Vragen over Omgevingsproces Ternaard na vertrek Feste Grûn

De fractie van S!N, sociaal in Noardeast-Fryslân, heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. De aanleiding hiervoor is dat belangengroep ‘Fêste Grûn’ uit omgevingsproces Ternaard is gestapt. Volgens S!N is er daarmee een gewijzigde situatie ontstaan. Fêste Grûn vertegenwoordigt 22 Dorpsbelangen in het Omgevingsproces en is recent uit het proces gestapt. Eigenlijk is daarmee de pilot voor omgevingsmanagement mislukt, zoals het Ministerie van EZK die in 2017 had opgezet.

Ook de Waddenvereniging heeft de vaste Kamercommissies EZK en LNV benaderd nu er een gewijzigde situatie is ontstaan. Zowel de Waddenvereniging, als het Friese Waterschap, het Friese college van Gedeputeerde Staten, en de Vereniging van Friese Gemeenten doen opnieuw een ‘klemmend beroep’ op een nieuw kabinet om te stoppen met het winnen van zout en aardgas in Fryslân.

S!N stelt de volgende vragen aan het College van B&W:
– Wat zijn de gevolgen van deze gewijzigde situatie voor het omgevingsproces?
– Hoe denkt ons college over de gewijzigde situatie nu de Friese overheden alleen nog met de NAM om de tafel zitten?
– Welke afspraken zijn er gemaakt n.a.v. een gezamenlijk overleg tussen de Waddenvereniging en ons college op 16 april 2021?