DS blij met voornemen voor nieuw AZC in Dokkum

azcdokkumcoa

Na ons pleidooi eerder deze week voor een nieuw AZC in Dokkum zijn wij erg blij met het collegevoornemen om een nieuw tijdelijk AZC te vestigen op de plek van het voormalig AZC aan de Parklaan in Dokkum.

Het gaat om een asielzoekerscentrum voor de duur van 5 jaar, waar maximaal 600 vluchtelingen kunnen worden opgevangen. De eerste asielzoekers kunnen hier vanaf de zomer van 2016 terecht.

Het collegevoorstel wordt in oktober ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De omwonenden zijn gisteren ingelicht en op korte termijn zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden.

Wethouder Boorsma legde tijdens de commissievergadering gisteravond uit dat het niet gaat om de noodopvang van vluchtelingen, maar om een volwaardig AZC. Daarvoor heeft het COA de gemeente twee geleden benaderd. Andere gemeentes zijn door het COA gevraagd voor de noodopvang.

Fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries vroeg nog wel of de gemeente Dongeradeel toch niet iets kan doen in de noodopvang, eventueel in regionaal verband. “De nood is nu hoog, de vluchtelingen staan nu op het station van Dortmund en moeten ergens naartoe. Wij zien het als onze plicht om deze mensen op te vangen.” Maar voor die noodopvang waren volgens de wethouder geen geschikte locaties. Bovendien is Dongeradeel daar door het COA ook niet om gevraagd.

De Vries pleitte er daarnaast ook voor om naar de toekomst te kijken en met het COA ook in gesprek te blijven over een permanent AZC binnen onze gemeentegrenzen. “Het tijdelijk AZC zou over 5 jaar dan in een permanent AZC kunnen overgaan.”

Tot slot drong De Vries aan op een vlotte doorstroom van vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar een reguliere woning. “Er zijn in Dongeradeel voldoende woningen beschikbaar om daarin te kunnen voorzien. Bovendien biedt dat ruimte voor de opvang van nieuwe vluchtelingen in het AZC.”

Lees ook: DS pleit voor noodopvang vluchtelingen in Dongeradeel