Roobol draait besluiten terug

burgerschoolroobol_dec14

Na het vertrek van Roobol-bestuursvoorzitter Trees Galema hebben de protesterende ouders van de Burgerschool in Dokkum opnieuw succes geboekt. In een persbericht op de website van de Burgerschool en Roobol erkent het bestuur van de scholenkoepel “dat de rechten van de medezeggenschapsraad bij de besluitvorming over het ontslag van de heer De Vries, de aanstelling van zijn vervanger en het hoogbegaafdheidsonderwijs zijn geschonden.” Die besluiten worden nu teruggedraaid.

Dit is een geweldige opsteker voor de ouders, want zo staat in het persbericht: “Het eerder genomen besluit tot afbouw van het voltijds hoogbegaafdheids onderwijs en de daaraan gekoppelde leerlingenstop voor het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs zijn voor de nu aanwezig groepen per direct komen te vervallen.” In een ander bericht op de website van de Burgerschool wordt uitgelegd: “De huidige leerlingenstop is per direct opgeheven. Dat betekent dat er vanaf nu weer instroom van nieuwe leerlingen in de hoogbegaafdheidsgroepen van De Burgerschool mogelijk is.”

De protesten van de ouders begonnen toen Burgerschooldirecteur Germ de Vries in december werd weggestuurd. Ook hij komt nu terug; ook al is het in een andere functie. Hij gaat zich Roobol-breed bezig houden met hoogbegaafdheidsonderwijs.

Deze goede berichten komen een week na het teleurstellende debat over de motie van VVD en DS, waarin wij aandrongen op een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de Raad van Toezicht van Roobol. De motie kreeg geen steun van de andere fracties in de Dongeradeler raad. De RvT gaat nu zelf extern onderzoek laten doen naar het eigen functioneren. Wij zijn benieuwd wat daaruit naar voren komt.

Dongeradeel Sociaal steunt de ouders van de Burgerschool in hun opvatting dat er in de Raad van Toezicht nog altijd een aantal mensen zit, dat “te weinig verantwoordelijkheid heeft genomen voor het eigen functioneren.” Woordvoerder Gerard Visser zei daarbij vooral te doelen op RvT-voorzitter Willie van der Galiën. Zie ook het onderstaande artikel uit de Leeuwarder Courant van 4 juli jl.

IMG_0761