S!N vraagt aandacht voor kleine windturbines.

Groninger windmolen.
Afbeelding: www.duurzaambedrijfsleven.nl

S!N en het CDA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de kleine windturbines, de zogenaamde “Groninger modellen”. Onze vragen gingen over de eventuele voorbereidingen en wanneer wij als raad een visie kunnen verwachten. Dit heeft te maken met dat er veel belangstelling is en wij afspraken hebben gemaakt over deze windturbines. Voor de opstelling van gemeentelijk ruimtelijk beleid is het provinciale ruimtelijk beleid van belang. In het coalitieakkoord van de CDA, PvdA, VVD en de FNP fracties in de Provinciale Staten is overeengekomen gelegenheid te willen bieden tot het plaatsen van windturbines met een maximale masthoogte van 15 meter bij agrarische bebouwing. De energie moet ten goede komen aan het agrarisch bedrijf, met een maximum van drie turbines per bouwblok.

In het coalitieakkoord van de gemeente Noardeast-Fryslân geeft de coalitie van CDA, FNP, S!N, CU en de VVD aan provinciaal beleid voor deze windturbines te willen volgen. Op dit moment faciliteren de bestemmingsplannen van Noardeast-Fryslân, nog geen kleine windturbines bij agrarische bedrijven. Met 10 bekende initiatieven kiest het college voor het opstellen van een “paraplubestemmingsplan”.

Er wordt een beleidsmatig kader gecreëerd voor agrarische ondernemers en windturbine-leveranciers. De raad wordt hierbij betrokken en woensdag 25 november behandelen wij dit onderwerp in it Petear.