Dongeradeel Sociaal komt op voor SUNOF

sunof

Samen met de PvdA vroeg Dongeradeel Sociaal donderdag aandacht voor het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Noordoost-Fryslân (SUNOF).

Dit steunpunt is verbonden aan het Fries Steunpunt Uitkeringsgerechtigden (FSU) en de provincie Fryslân heeft laten weten dat zij de subsidie voor het FSU de komende jaren gaat afbouwen.

Wij willen voorkomen dat het SUNOF daarmee ook gaat verdwijnen, want het steunpunt vervult een hele belangrijke rol voor mensen met een uitkering. Zij helpt hen en maakt hen wegwijs in het woud van regels en regelingen.

Samen met de PvdA dienden we daarom een motie in, waarin de wethouder wordt gevraagd om een oplossing te vinden, zodat het SUNOF kan blijven bestaan. De wethouder nam de motie over en pakt dit nu op.