“Holwerd aan Zee beter plan dan Súd Ie-project”

holwerdaanzee

“De plannen voor Holwerd aan Zee zijn veel beter dan het Súd Ie-project.” Dat zei lijsttrekker Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal gisteravond tijdens het verkiezingsdebat van LTO-Dongeradeel.

“Holwerd aan Zee is, volgens mij, een veel grotere stimulans voor de recreatie en toerisme in de regio,” voegde De Vries eraan toe. “Bovendien voorziet het in een behoorlijk stuk waterberging.”

Om die reden is niet alleen de provincie Fryslân, maar ook Wetterskip Fryslân erg positief over Holwerd aan Zee. “Dongeradeel Sociaal wil dan ook dat de provincie en het waterschap ook de kosten voor het project gaan dragen,” aldus De Vries. “Wij zouden als gemeente alleen het projectmanagement op ons kunnen nemen.”

De gemeente Dongeradeel moet de komende jaren structureel 2,5 miljoen euro euro bezuinigen. De Vries: “Wij vinden Holwerd aan Zee een prachtig plan, maar we moeten wel op het geld letten, want dat hebben we niet. We kunnen niet nog eens miljoenen in een project stoppen; net als bij het Súd Ie-project. Als de provincie en het waterschap dit belangrijk vinden, mogen we ze ook vragen om het te betalen.”

De gemeente Dongeradeel werkt op dit moment het project, samen met de initiatiefnemers, verder uit en komt binnenkort met een projectvoorstel.