Subsidie voor aankoop gebouw Stichting Oan ‘e Dyk

oanedyk

Dongeradeel Sociaal heeft afgelopen donderdag ingestemd met een subsidie van 15.000,- euro voor de aankoop van een voormalig kerklokaal door Stichting Oan ‘e Dyk in Paesens-Moddergat.

Onze fractie had wel moeite met het feit dat hiervoor een pot voor de stimulering van recreatie en toerisme werd aangesproken. Het gaat immers om de aankoop van een gebouw. Wij vrezen dan ook dat hiermee een precedent geschapen wordt. Toch hebben wij ingestemd met de subsidie, omdat wij de activiteiten van de stichting erg waarderen. Met name het lokale en kleinschalige karakter ervan. En daar willen wij, als Dongeradeel Sociaal, graag onze financiële steun aan geven.

De stichting Oan ‘e Dyk in Paesens-Moddergat is sinds 2008 actief als aanbieder van toeristisch-recreatieve activiteiten. Dagelijks worden wadlooptochten, waddenexcursies en rondritten met paard en wagen aangeboden. Jaarlijks vinden ongeveer 300 activiteiten plaats met in totaal 2.500 betalende bezoekers. De stichting richt zich in haar aanbod niet alleen op het sportieve publiek, maar wil ook jeugdige bezoekers en bezoekers met een fysieke of psychische beperking bereiken.

Sinds haar ontstaan opereert de stichting vanuit een van de PKN gehuurd kerklokaal aan de Achterwei in Paesens, waarin o.a. buffetten van streekproducten worden aangeboden en waar een winkeltje met waddenproducten is ondergebracht. Onlangs heeft het College van Kerkrentmeesters te kennen gegeven het gebouw af te willen stoten. Aan de stichting is het recht van eerste koop aangeboden. Met de aankoop en verbouw van het gebouw is een totale investering gemoeid van € 100.000.

Voor meer informatie over stichting Oan ‘e Dyk en haar activiteiten, zie: www.oanedyk.nl