Schoolbesturen voelen zich buitenspel gezet bij huisvestingsplan

onderwijshuisvesting

Al 5 jaar wordt gesproken over een integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Dongeradeel, maar het ligt er nog steeds niet. De schoolbesturen verwijten de wethouder nu dat zij hen buitenspel zet en niet serieus neemt, zo schrijven zij in een brief.

Aanleiding is een eerste onderwijshuisvestingsplan (OHP) dat afgelopen donderdag in de raad werd besproken en dat de opmaat moet vormen tot het uiteindelijke IHP. Het is belangrijk dat dat IHP samen met de scholen wordt opgesteld, omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting, maar zij kan daarover niet beslissen, dat doen de schoolbesturen.

Wethouder Pytsje de Graaf heeft dan ook een stevig probleem, nu de schoolbesturen zich niet kunnen vinden in het OHP. Dongeradeel Sociaal stelde dan ook voor om, als signaal van goede wil, het OHP niet vast te stellen in de raad, maar eerst opnieuw in gesprek te gaan met scholen. We kregen daarvoor geen steun van de andere partijen die op hun beurt voorstelden om enkele gewraakte tabellen en plaatjes te schrappen.

Daar kon Dongeradeel Sociaal zich niet in vinden en zij heeft dan ook tegen het OHP gestemd. Het OHP is immers niet meer als een tussenstap naar het integrale huisvestingsplan (IHP) waar we al zo lang op wachten en waar we de scholen heel hard bij nodig hebben. Zeker als we de scholen op de dorpen willen behouden. Eerder hebben we voorgesteld om enkele scholen in Dokkum samen te voegen en dat geld te gebruiken om de scholen op de dorpen open te houden.

We blijven de gang van zaken kritisch volgen!