“Dit coalitieakkoord rammelt aan alle kanten!”

coalitieakkoord_verscheurd

“Toen ik begon te lezen, dacht ik even dat de coalitie ons verkiezingsprogramma had overgenomen. Behoud van voorzieningen en geen vervolgfasen voor het Súd Ie-project. Maar als je verder leest en leest wat er echt staat of juist niet staat, dan merk je dat dit coalitieakkoord rammelt aan alle kanten. Vooral financieel.”

Zo begon fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal zijn beschouwing op het coalitieakkoord afgelopen donderdag in de raad.

“Dit coalitieakkoord rust financieel op drijfzand,” zo vervolgde hij. “Want hoe kun je 750.000,- euro (15 fte) bezuinigen op het ambtelijk apparaat als er de komende jaren juist steeds meer taken van het Rijk bijkomen? In het akkoord staat dat het college dat maar uit moet zoeken, de coalitiepartijen hebben zelf dus nog geen idee. Kortom, dat levert meteen een tekort op van driekwart miljoen.”

“Daar komt nog 250.000,- euro bij voor het gratis parkeren, want dat staat, na alle commotie van een paar weken geleden, helemaal niet meer in het coalitieakkoord. En ook de 250.000,- euro voor recreatie & toerisme en het project Holwerd aan Zee is niet gedekt in de financiële paragraaf. Om nog maar te zwijgen over het cultuurfonds en het jongerenfonds dat de coalitie wil. Ook daar is geen geld voor.”

Tekort
“Al met al levert dat een tekort op van ruim 1.250.000,- euro. En waar willen de coalitiepartijen dat vandaan halen? Wij zijn bang dat daarmee de voorzieningen alsnog onder druk komen te staan. De coalitie zal ons dan ook heel hard nodig hebben om dit gat te dichten. Maar wij passen ervoor om jullie problemen op te lossen.”

Fedde Breeuwsma (FNP) gaf vervolgens aan dat de korting van 750.000,- euro op het personeel door natuurlijk verloop moet worden gerealiseerd. De Vries: “Dan is het dus volstrekt willekeurig waar mensen wegvallen. En vaak is dat op plekken, waar je dat liever niet hebt. Waardoor je het geld net zo hard weer kwijt bent, of zelfs nog veel meer, omdat je personeel van buiten moet inhuren.”

Rein Ferwerda (ChristenUnie) gaf, namens de coalitie, toe dat er nog gaten in de financiële paragraaf zitten en dat er misschien nog wel meer gaten bijkomen. Dat leverde nogmaals een sneer van De Vries op. “Als er zoveel gaten en onduidelijkheden in het coalitieakkoord zitten, wat is dan de waarde van de handtekeningen die eronder komen te staan?”

Voorzieningen op de dorpen
In tweede termijn ging De Vries nog in op een aantal andere ‘scherpe kanten’ van het coalitieakkoord. “Er is heel veel aandacht voor Dokkum, maar hoe zit het met de dorpen en de voorzieningen in de dorpen? Ik lees dat basisvoorzieningen in de dorpen geclusterd moeten worden om ze overeind te kunnen houden. Maar welke voorzieningen zijn dat dan? En wat wil de coalitie daaraan doen?”

“Ook zouden er wijk- en dorpsbudgetten moeten komen voor het onderhoud van groen en sportvoorzieningen. Maar waar wil de coalitie het geld daarvoor vandaan halen? En de vrijwilligers? Dorpsbelangen hebben nu al vaak moeite om voldoende vrijwilligers te vinden.”

Bolwerk
“De coalitie stelt dat zij voorzieningen wil behouden, maar er is geen extra geld voor de Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’ in het coalitieakkoord opgenomen. Dat betekent dat de bezuinigingen op Het Bolwerk uit 2011 onverkort doorgaan en zij de komende jaren jaarlijks nog zo’n 65.000,- euro in moeten leveren. En dat kan niet! Niet als zij de dingen willen blijven doen die ze nu doen.”

“Daarnaast verdwijnen de jongerenwerkers en wil de coalitie de middelen voor het jongerenwerk in een jongerenfonds stoppen. Maar het jongerenwerk is er al niet meer en dus ook het geld niet.”

De Trimmer
“Tot slot staat er opeens in het coalitieakkoord dat men sporthal De Trimmer wil verplaatsen om een start te maken met verdergaande herontwikkeling van ‘Het Harddraverspark’. Dit komt voor ons uit de lucht vallen. Zijn er gegadigden dan voor de bouw van een nieuwe sporthal en de herontwikkeling van Het Harddraverspark? Wij houden nog steeds vast aan het besluit om De Trimmer te renoveren.”

Dongeradeel Sociaal werkt momenteel, samen met de andere oppositiepartijen, aan een alternatieve begroting om de financiële tekorten van de gemeente op te vangen en voorzieningen te behouden. Daarnaast zijn wij in gesprek met een aantal initiatiefnemers om te kijken of het gebouw ‘Het Bolwerk’ als gemeenschapscentrum voor Dokkum behouden kan blijven.

Zondagopenstelling
En hoeveel ruimte wil de coalitie straks aan ondernemers geven om op zondag hun winkel open te doen? In het coalitieakkoord staat dat zij met een ‘gedragen plan’ moeten komen en dat het dan vanaf 13.00 uur mag. Maar wat als de winkeliers straks gezamenlijk met een plan komen om alle zondagen open te gaan? Willen CDA en CU die ruimte dan ook geven?

Het blijft allemaal uiterst vaag en slecht onderbouwd. Vooral financieel.

Lees hier het coalitieakkoord