Steun in de raad voor het COC

Wij zijn trots dat Noardeast-Fryslân een Regenbooggemeente is. Om daarvoor alleen jaarlijks de regenboogvlag hijsen volstaat natuurlijk niet. Wij moeten zorgen dat onze gemeente een veilig thuis is voor alle LHBTI+ die hier wonen of bij ons te gast zijn.

Daarom hebben wij gisteravond onze hartgrondige steun uitgesproken voor de gezamenlijke motie over de financiering van het COC. Het college wordt daarmee gevraagd er bij de provincie op aan te dringen samen met het COC tot een oplossing te komen voor de financiering van de structurele kosten.

Het COC kampt met financiële problemen, met name door de afschaffing van financiële steun van de provincie. Het COC is afhankelijk van deze steun, temeer omdat slechts 3 van de 18 Friese gemeenten samenwerken met het COC. Het COC levert een belangrijke bijdrage aan de acceptatie en emancipatie van de LHBTI+ gemeenschap binnen onze samenleving an maakt hiervoor zowel structurele als incidentele kosten.

S!N raadslid Manon van der Meij zei gisteravond: “Wij vieren uitgebreid Coming out Day en roze zaterdag. Maar ondertussen laten we het COC omkomen. Dit kan S!N niet laten gebeuren! Als gemeente Noardeast Fryslan dragen wij bij, via de regenboogwerkgroep. Zij zetten zich in voor activiteiten in de mienskip, op scholen en bij bedrijven. Als we nu als gemeente, de zachte kant, dus de projecten en activiteiten subsidiëren, laten we dan de oproep aan de provincie doen om de harde kant, de structurele kosten op zich te nemen.”

De Statenfractie van de PvdA heeft vorige week in de Provinciale Staten helaas tegen de motie voor steun aan het COC gestemd. Van der Meij-Baron: “Ik begrijp dat het in november terugkomt bij de begroting in de Staten, dus collega raadsleden van PvdA, hier ligt een taak voor jullie!”

S!N is verheugd dat de motie gisteravond met 16 stemmen voor is aangenomen. Wij zijn en blijven een trotse regenbooggemeente.