Debat Holwerd aan Zee, 13 april

(Bron đź“·: Holwerd aan Zee) 

Donderdag 13 april j.l. vond in het gemeentehuis in Kollum een debat plaats over Holwerd aan Zee

S!N fractievoorzitter Manon van der Meij-Baron voerde het woord en vertelde dat S!N veel waarde hecht aan de kaders die worden gesteld zijn aan het definitief beschikbaar stellen van de gereserveerde € 5 miljoen voor het project Holwerd aan Zee. 

Vooral de kaders dat de totale financiering moet rond zijn en dat er sluitende afspraken zijn gemaakt over het EBO (eigendom, beheer en onderhoud) wegen zwaar.

“Over het eigendom, beheer en onderhoud maken wij ons wel zorgen. De vraag wie hier verantwoordelijk voor is, staat al heel lang open en er lijkt geen antwoord op te komen. Wat als niemand deze verantwoordelijkheid op zich wil nemen? “Aldus van der Meij-Baron. 

S!N vindt het project Holwerd aan Zee, een project van onderop, echt uit de Mienskip, zoals het zou moeten zijn. Maar het moet wel realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn.