Dongeradeel Sociaal wil snel duidelijkheid over gratis parkeren

gratisparkerendokkum

Wat de FNP, VVD en ABD bezielde? Wij vragen het ons ernstig af. De partijen kwamen gisteravond met een motie om de proef met gratis parkeren in Dokkum nog verder te verlengen, namelijk tot 1 januari 2015. Maar wij willen geen verdere verlenging van de proef, wij willen duidelijkheid. Niks geen proef meer, gratis parkeren moet snel structureel geregeld worden!

Was de motie van FNP, VVD, ABD, en eerst ook CU, misschien bedoeld als verkiezingsstunt? Nou, dan was het wel een erg ondoordachte. De proef met gratis parkeren moet immers nog geëvalueerd worden. Ook wij horen weliswaar erg positieve signalen van de ondernemers en bezoekers van de binnenstad, maar de officiële evaluatie komt pas na de verkiezingen.

Nog ondoordachter vonden wij dat in de motie met geen woord gerept werd over de financiële consequenties van het verlengen van de proef. Dat geld moest maar uit de algemene reserve worden gehaald, zo stelden FNP, VVD en ABD gemakshalve voor. Ook al staat die reserve zwaar onder druk en kampt de gemeente de komende jaren met een structureel tekort van 2,5 miljoen euro.

Om het gratis parkeren te behouden, zal eerst dan ook goed gekeken moeten worden naar de mogelijkheden en de financiële onderbouwing. Uiteraard in nauw overleg met de ondernemers in de binnenstad, die mogelijk ook zelf kunnen en willen bijdragen.

Het college had vorige week al besloten om de proef met gratis parkeren te verlengen tot 1 juli, om in april met een evaluatie te komen en een definitief besluit te nemen bij de perspectiefnota in juni. Een helder tijdpad dat erin voorziet dat er snel duidelijkheid komt over het gratis parkeren. Iets wat de motie juist tegenging. FNP, VVD en ABD kozen uiteindelijk dan ook eieren voor hun geld en brachten de motie niet in stemming. Blijft de vraag wat hun bezielde om überhaupt met de motie te komen…