Presentatie Súd Ie: Geen DM-klasse

sud_ie

Geen boten uit de DM-klasse, maar alleen sloepen zullen straks over de Súd Ie kunnen varen. Dat was één van de conclusies tijdens de presentatie van het Súd Ie-project in de gemeenteraad afgelopen donderdag. Daarnaast zullen ook de opvaarten die de dorpen op de Súd Ie moesten aansluiten, niet aangelegd worden. Tot slot, om de armoe van dit project helemaal compleet te maken, zal noodgedwongen toch gespuid moeten worden op de sluizen, zodat er tijdens het spuien helemaal niet gevaren kan worden.

Reden voor deze versoberingen zijn de tegenvallende subsidies. 18,5 miljoen is binnengehaald voor de Súd Ie en Wetterfront Dokkum, waar op 35 miljoen gehoopt was. De gemeentelijke bijdrage zal echter niet halveren, zo stelde de wethouder al in het vooruitzicht. En die gemeentelijke bijdrage is fors. Zo fors dat de komende jaren snoeihard bezuinigd moet worden om deze kosten te kunnen dragen. Wat onze fractie betreft stoppen we dan ook zo spoedig mogelijk met dit onzalige project.

Desondanks, en tot onze grote verbazing, lijkt een meerderheid van de fracties in de gemeenteraad toch in te willen stemmen met het Súd Ie-project. Er is namelijk sprake van ernstig achterstallig onderhoud van de walbeschoeiingen, met name rond de bolwerken, en laat dat onderhoud nou net op slimme wijze meegenomen zijn in Wetterfront Dokkum. Daarmee een grove nalatigheid maskerend, want er had de afgelopen jaren natuurlijk gewoon gereserveerd moeten worden voor het onderhoud van die walbeschoeiingen. Ondertussen krijgen wij met z’n allen nog altijd de rekening gepresenteerd, ook al heet het dan Súd Ie-project en Wetterfront Dokkum, de gemeentelijke bijdrage liegt er niet om.

Laten we elkaar dus niet voor de gek houden en zorgen dat we zaken op orde krijgen, voordat we ons, met allemaal wilde plannen, nog verder in de schulden steken en moeten bezuinigen op voorzieningen waar burgers écht wat aan hebben. Dat zal onze insteek in ieder geval zijn.