Gaan damherten echt afgeschoten worden in onze gemeente?

Foto: Vereniging Het Edelhert, www.hetedelhert.nl

De provincie Friesland heeft besloten om damherten en een aantal reeën ‘middels jachtmethoden’ te verminderen. Met andere woorden: met kogels wil men damherten en reeën afschieten. Veel mensen noemen dat gewoon het ‘vermoorden’ van deze dieren.

Dit is volgens de provincie nodig omdat de genoemde dieren schade zouden aanbrengen bij boeren, en omdat ze zorgen voor verkeersgevaarlijke situaties. Hoe groot die schade precies is, en hoe gevaarlijke die situaties zijn, wordt echter nergens duidelijk gemaakt.

Veel inwoners van onze gemeente hebben vragen over, en bezwaren tegen, deze voorgenomen afschietpartij. Dit valt onder meer te lezen in de vele reacties op de nieuwsberichten over dit onderwerp. Vooral ook omdat er overleg zou zijn geweest met de jagersverenigingen en men deze ervan verdenkt vooral ‘te willen knallen’. Volgens verschillende mensen is hetzelfde enkele jaren ook gebeurd bij Westergeest, waardoor er nu bijna geen reeën meer zijn in deze omgeving.

Aanleiding genoeg voor onze partij om deze kwestie aan de orde te stellen in de gemeenteraad. S!N raadsleden Rebecca en Johan bezinnen zich op maatregelen en initiatieven om dit, vooralsnog onbezonnen lijkende, voornemen niet te laten doorgaan, of om het op een andere manier op te lossen.

Wordt vervolgd!!