S!N bepleit variant 4b voor de Harddraver

Vanavond heeft de raad van Noardeast-Fryslân kennis kunnen nemen van de plannen voor de Harddraver in Dokkum. Plannen die eerder al wel werden gepresenteerd aan de ondernemers, maar niet aan de raad, de sportverenigingen en direct omwonenden. Volgens S!N schieten de scenario’s op belangrijke punten ernstig tekort. S!N pleit dan ook voor een scenario 4b.

Er werden 4 mogelijke scenario’s geschetst, maar bij de eerste 3 plannen zijn de sportverenigingen compleet verdwenen. Zonder ze daarin te kennen! En dat terwijl in 2017 al een motie van S!N tegen gedwongen verplaatsing met ruime meerderheid door de raad werd aangenomen! “Waar zijn de sportverenigingen gebleven?” vraagt S!N-fractievoorzitter Rebecca Slijver zich dan ook af. “In de schetsen voor de Waddenfondsaanvraag waren de sportvelden nog ingetekend, maar die hebben nu plaats moeten maken voor appartementen en recreatiewoningen.”

Rebecca Slijver: “Het is voor ons onbegrijpelijk, en niet te bevatten, dat deze plannen nu voor liggen. De huidige gebruikers zouden het uitgangspunt moeten zijn, terwijl ze nu niet eens het sluitstuk zijn.” Het is bovendien maar de vraag hoe deze plannen, vooral variant 1 t/m 3, gefinancierd moeten worden. Er is eerder al een greep in de pot gedaan om de Markt te kunnen financieren. De kosten voor de uitvoering lopen in de vele miljoenen.

De laatste variant (4) is alles laten zoals het is, wat volgens S!N ook de dood in de pot is. Daarom pleit S!N voor een variant 4b, welke ook al in S!N’s verkiezingsprogramma stond. In dat scenario blijven de sportverenigingen op het Harddraverspark, maar wordt er wél gekozen voor het opknappen van zowel het park als de sportaccommodaties. Met bijvoorbeeld een nieuwe kantine voor VV Dokkum en de kaatsvereniging. Bij deze variant 4b schuift het tweede veld van VV Dokkum op naar de plek waar nu De Trimmer staat, en het kaatsveld naar voren. Daarmee ontstaat meer ruimte voor de camping, en bovendien mogelijk ruimte voor een stadsstrandje. Dit zou recht doen aan de sport, én een echte plus zijn voor de recreatie in Dokkum.

Plannen voor de Harddraver moeten hoe dan ook een overduidelijke meerwaarde hebben voor de stad Dokkum. S!N pleit daarom ook voor een cultuurhistorische opwaardering van het Harddraverspark, door in overleg te gaan met de kerk over de IJsherberg. Wellicht kan Museum Dokkum daar naartoe, waarmee de verbinding met de Admiraliteit en de historische binnenstad gestalte kan worden gegeven?

Voor de realisatie van de plannen is het allereerst noodzakelijk om in gesprek te gaan met VV Dokkum en de Kaatsvereniging, als partners in de plannen, alsook met de camping en de omwonenden, waaronder de bewoners van Eelaan. Zij zijn de sleutelfiguren bij deze plannen, en moeten centraal staan in het proces.