Motie Herstel fan fertrouwen JHF

Op 19 oktober stond er een motie vreemd op de agenda van de gemeenteraad in Noardeast-Fryslân. De motie van Wanhoop Woodbrookers riep op om de gemeenteraad van Leeuwarden te steunen met hun eerder aangenomen motie van Wanhoop Woodbrookers. In deze motie riepen zij eerder op om in gesprek te gaan met de Raad van Toezicht van Jeugdhulp Friesland. Tijdens de behandeling van diezelfde motie verklaarden verschillende partijen in Leeuwarden het vertrouwen kwijt te zijn in Jeugdhulp Friesland en het bestuur te willen zien aftreden.

Dat was wat S!N betreft te kort door de bocht. Marije legde uit waarom de fractie niet zoveel voelt voor een motie van wanhoop. Er zit volgens S!N meer nuance in het verhaal. De insteek en de beeldvorming van de motie van Wanhoop was wat ons betreft dan ook niet constructief genoeg. Het is heel goed om je als gemeenteraadslid te realiseren wat je rol is en dat wat je soms doet een averechts effect kan hebben op een organisatie waar wij als gemeente nog mee verder moeten samenwerken. We moeten niet vergeten wat dit voor effect heeft op haar medewerkers, op de jeugdigen (ongeveer 2700 het afgelopen jaar in onze provincie) die nog hulp ontvangen of moeten ontvangen en op haar ketenpartners.

S!N erkent dat er erge misstanden zijn geweest op een locatie voor complexe jeugdzorg van Jeugdhulp Friesland. Dit is voor alle partijen een grote nachtmerrie geweest. Hierdoor is het vertrouwen van mensen en ketenpartners beschadigd geraakt. Dat vinden we heel erg. En we zijn blij om te horen dat er is uitgesproken dat dit nooit weer mag gebeuren. We hebben dit ook teruggezien in de verbeteracties die zij hebben doorgevoerd en zijn ook het gesprek met JHF en het SDF zelf aangegaan.

Maar tegelijkertijd is S!N van mening dat wanhoop niet constructief is. Het is niet zwart-wit. We moeten als politiek staan voor constructieve oplossingen, daar hebben inwoners het meeste aan en we moeten kijken naar wat er wel mogelijk is. En wat er vanuit onze rol mogelijk is, is dat wij onze wethouder kunnen oproepen om in gesprek te gaan met JHF en dat ook te doen vanuit SDF-verband om het vertrouwen te herstellen. De bevoegde organen, zoals de inspectie, hebben aangegeven vertrouwen te hebben in de verbeteracties van JHF en hebben de organisatie niet onder verscherpt toezicht gesteld. Wij als politiek mogen niet oordelen over kwaliteit van zorg en moeten ons daar ook niet over uitlaten. En de gemeente moet nog verder samenwerken met JHF, omdat zij veel expertise hebben op veel gebieden en deze zorg aan kunnen bieden voor onze jeugdige inwoners.

Daarom diende Marije namens S!N een motie van herstel van vertrouwen in. Mede-indiener van de motie was Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân. De motie van vertrouwen haalde het raadsbreed. S!N stemde tegen de motie van Wanhoop.