Een gedenkbos in Noardeast-Fryslân

In de leeuwarder Courant lazen we het volgende artikel: Als het aan Mirjam en haar vader Mark ligt komt er een gedenkbos in Dokkum

Ook als het aan S!N ligt komt er een gedenkbos in onze gemeente! 🌳

Wij waren dan ook blij dat onze motie op 13 juli raadsbreed werd aangenomen! En kijken nu uit naar een snelle uitvoering 🙌

Een plek om te gedenken en herinneren. Daarnaast kan men in tijden van klimaatverandering nooit genoeg bomen planten. ❤️💚