Begroting 2024 en betaalbare woningen

De begroting van 2024 is de eerste begroting na de ontvlechting. Voor 2024 is er een positief resultaat van dik €4 miljoen. Dit stemt tot tevredenheid maar wij maken ons wel zorgen over de toekomst. Resultaten worden verslechterd door voornamelijk de sterk gestegen rente en kosten. Tevens is de verwachting dat de gemeenten in 2026 door het Rijk worden gekort. Het is nu afwachten wat het nieuw kabinet gaat beslissen. S!N wil absoluut niet dat er wordt bezuinigd op de voorzieningen in onze gemeente. 

Tijdens de behandeling heeft S!N, aandacht gevraagd voor de motie Gedenkbos die aangenomen was tijdens de Kadernota. Wij hebben de wethouder opdracht gegeven in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en haast te maken met de ontwikkeling van een Gedenkbos.

Door ons werd tijdens de behandeling van de begroting een motie mee ingediend voor betaalbare woningen voor starters. Voor velen is het onbetaalbaar geworden een woning te kopen of nieuw te bouwen. Er zal meer moeten worden gekeken naar alternatieve woningbouw. Te denken valt aan flexwoningen, mobiele en of drijvende woningen, meer generatie woningen, kleine woningen en vrijplaatswoningen. Maak tevens gebruik van diverse instrumenten zoals koopinstrumenten, erfpachtinstrumenten, mengvorm van koop-en erfpachtinstrumenten en financieringsinstrumenten. 

Er wordt een werkgroep vanuit de raad opgericht om samen met de ambtelijke organisatie te onderzoeken hoe er meer betaalbare woningen kunnen komen voor starters.