Tegenprestatie bij Participatiewet

De raad was vol lof over het stuk over de tegenprestatie bij de Participatiewet. Het stuk is opgesteld met medewerking van raadsleden, in onze Dongeradeelse tijd hebben wij samen met de FNP hiervoor het initiatief genomen. Ook alle lof voor de beleidsambtenaar en voor onze Wethouder Jouke Douwe de Vries.

Rebecca Slijver (S!N-fractievoorzitter) had wel nog een punt om over na te denken. “Tegenprestatie klinkt wat negatief. Mensen worden immers beloond voor hun prestatie en inzet?”

Het Project Meedoen was zeer succesvol en dat gaan we verder uitbreiden. Belangrijkste pijler is maatwerk. Er wordt echt gekeken naar elke persoon. Hoe kunnen we iedereen mee laten doen? Soms is dat als mantelzorger of als vrijwilliger. En vaak blijkt dat mensen veel waardevoller zijn dan ze zelf denken. Iedereen is ergens goed in. Iedereen heeft zijn eigen interesses. Doel van het Project Meedoen is om te kijken hoe je mee kunt doen op jouw manier.