Debat Mollema Locatie

Op donderdag 21 september werd er gedebatteerd over het raadsvoorstel m.b.t. De Mollema locatie. Namens S!N nam Jesse Nutma hierover het woord. Hieronder vind je zijn bijdrage.

Een plek waar, als het plan doorgaat, 110 woningen gebouwd zullen worden. Het betreft allerlei verschillende soorten woningen, waaronder tussenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen en vrijstaande woningen.

Wat vindt S!N hier van?
Laten we vooropstellen dat we het een goed plan vinden met mooie woningen in de stijl van de jaren ‘20 en jaren ‘30. In ons verkiezingsprogramma staat dat we voor een aantrekkelijk woningaanbod in de gemeente zijn. Dit plan voorziet ook in een aantrekkelijk aanbod.

Op twee punten is S!N nog kritisch. Het eerste punt gaat over het aantal sociale huurwoningen en het tweede punt betreft de betaalbaarheid. 

Aantal sociale huurwoningen
We begrijpen de keuze voor veertien huurwoningen omdat tijdens It Petear is gebleken dat er vanuit de woningcorporatie een behoefte is aan veertien sociale huurwoningen. Toch hadden wij graag gezien dat het plan meer sociale huurwoningen zou bevatten. 

De betaalbaarheid
De geschatte prijzen van de huizen zijn vanaf €250.000 tot meer dan €500.000. In het plan wordt dit gepresenteerd als grotendeels betaalbare woningen, maar daarover hebben wij onze twijfels. Voor een alleenstaande starter is over het algemeen een huis van €250.000 niet betaalbaar. Dit neemt niet weg dat we begrijpen dat de woningen in de huidige markt niet goedkoper gebouwd kunnen worden. Waar we dan ook kritisch op zijn, is de manier van presenteren. We hadden graag gezien dat het plan gepresenteerd was als een impuls voor de woningmarkt van Dokkum, want dat is het zeker. De woningen op de Mollemalocatie zullen zorgen voor doorstroming waardoor er al bestaande, betaalbare woningen vrijkomen. 

Kortom, wij hadden graag gezien dat het plan meer sociale huurwoningen zou bevatten en zijn kritisch op het presenteren als een plan met betaalbare woningen. Wij vinden het eerder een impuls voor de woningmarkt. Dit neemt niet weg dat we verder positief staan tegenover het plan en wij zijn dan ook voor! Op donderdag 5 oktober neemt de raad een definitief besluit over de woningbouw op Mollema locatie.