Motie Leunhekken voor Friese Boys en WTOC

Sjoerd Keizer heeft door middel van een motie tijdens it Beslút van afgelopen donderdag 15 juni het college opgeroepen om er voor te zorgen dat de leunhekken voor Friese Boys en voor WTOC worden vervangen en voor het benodigde geld met een voorstel te komen naar de raad. Voor Friese Boys gaat het om €20.000,00 en voor WTOC om €10.000,00. De motie werd unaniem door de raad aangenomen.

Bij de behandeling van het sportaccommodatie beleid heeft de raad eerder besloten dat alle opstallen aan de clubs worden overgedragen. Bij Friese Boys en WTOC echter nog niet omdat de leunhekken in een zeer slechte staat verkeren en dit kan leiden tot onveilige situaties.

De besturen van beide clubs hebben aangegeven de leunhekken in de week van 3 juli a.s. te willen laten plaatsen. Ook verwachten de beide voetbalclubs dat de kosten van de leunhekken volgend jaar hoger zullen uitvallen. Tevens worden er zelfwerkzaamheden verricht en de verenigingen zullen ook zelf een gedeelte van de kosten voor hun rekening nemen. Beide clubs krijgen nu de mogelijkheid de leunhekken zo snel mogelijk te vervangen.

Dat men snel over ging tot actie bleek een dag later wel uit het bericht van RTVNOF: Onveilige leunhekken rondom velden Friese Boys en WTOC worden snel vervangen