Principebesluit Rondweg Wânswert

Donderdag 19 mei 2022 was het debat over de rondweg van Wânswert in Kollum. Aan de raad wordt gevraagd om een principebesluit te nemen over het tracé voor deze rondweg. Al lange tijd wordt er over een deze rondweg gesproken, in eerste instantie ging het over het korte tracé, een kleine variant om het dorp. Na een lange tijd van stilte, werd er eind vorig jaar over een nieuw tracé gesproken. Het ging hierbij om een langere tracé, een robuuste verbinding tussen de N357 en de N361.

Voor het dorp is het belangrijk dat er na lange tijd eindelijk schot in de zaak zit en op korte termijn er een besluit over wordt genomen.
De raad wil er ook zeker mee instemmen voor deze nieuwe rondweg, maar heeft zo zijn twijfels en vragen over een tal van zaken wat betreft het lange tracé.

Voor aftrap van het debat hebben vier insprekers vanuit het dorp Wânswert en omliggende dorpen nog de laatste ins- en outs gegeven, waarna de partijen uit de raad met elk hun eigen visie en vragen kwamen. Zo ook Ruurd-Jan Torensma die namens de fractie S!N zich zorgen maakt over o.a. de veiligheid van twee kruisingen bij Burdaard. De ontsluiting van de weg bij Marrum, of er rekening wordt gehouden met vogels en dieren en of er goed contact is met landeigenaren en dorpsbewoners.

Waar de FNP en SIN beide nog aandrongen op een eventueel uitstel van het beslút, kwam Pieter Braaksma van Gemeentebelangen met het verzoek om er toch mee in te stemmen. Het gaat tenslotte over een principebesluit over de komst van de rondweg, er kan daarna nog gesleuteld worden aan eventuele invulling van het tracé.

(Oud) wethouder Theo Berends, wiens dossier de rondweg van Wânswert is, schorste na het eerste termijn de bijeenkomst. Na de schorsing werd duidelijk dat enkele partijen in de raad, waaronder S!N, voor ‘het Beslút’ van woensdag antwoord willen op alle schriftelijke vragen omtrent de rondweg van Wanswert. Zodat er woensdag een principebesluit kan worden genomen over de rondweg.

Ruurd-Jan Torensma, Raadslid S!N