Wisselingen binnen fractie S!N

Nu Sjoerd Keizer is gestopt als wethouder en fractievoorzitter Rebecca Slijver is voorgedragen als zijn opvolger, leidt dat tot wisselingen binnen de fractie van S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân). Raadslid Manon van der Meij-Baron wordt de nieuwe fractievoorzitter en Tineke Admiraal treedt toe als nieuw raadslid voor S!N.

Voor Manon van der Meij-Baron is het de tweede periode als raadslid. Zij heeft wel even moeten nadenken, voordat ze zich kandidaat stelde als fractievoorzitter. “Het stoppen van Sjoerd kwam heel onverwacht; net als de voordracht van Rebecca. Ik heb een drukke baan als adjunct-hoofd bij de Stichting Kinderopvang Friesland en het fractievoorzitterschap doe je er niet zomaar even bij.” De fractie van S!N is dan ook verheugd dat ze tijd heeft vrijgemaakt om deze nieuwe rol te vervullen.

Tineke Admiraal is in het dagelijks leven freelance tekstschrijver. Zij was blij verrast, toen de vraag kwam of ze raadslid voor S!N wilde worden. “Ik hie it écht net ferwachte, want ik stie op nûmer 12 fan de kandidatelist. Mar ik ha der echt in hiel soad sin oan om myn bydrage
oan dizze moaie jonge fraksje te leverjen.”

Tineke Admiraal en Rebecca Slijver worden op donderdag 23 juni geïnstalleerd in de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân.

Foto: S!N