Een S!Nvolle week

Afgelopen week was een bewogen week, we geven jullie hier een kort overzicht van onze week:

Opening van de tijstream

Maandag bezocht Manon de Tijstream in Holwert. Deze school werd feestelijk geopend door wethouder Jouke Douwe de Vries.
De Tijstream is een samenlevingsschool met onderwijs en opvang onder 1 dak. Dat vindt S!N uiteraard prachtig en wij wensen alle gebruikers van het gebouw dan ook veel leer-, speel-, en werkplezier!


Op dinsdag 7 maart stelde Sjoerd schriftelijke vragen over de verkeerssituatie op de Tochmalaan in Kollum. De cliëntenraad van Meckama State in Kollum zou graag een veilige verkeerssituatie zien voor haar overstekende cliënten. De Tochmalaan is op piekmomenten een drukke weg. Het kruispunt Tochmalaan-Tjerk Hiddesstraat is een locatie waar veel verkeer langs komt. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan doordat overstekende kinderen en andere inwoners van Kollum, gebruik maken van dit kruispunt.
Hier besteedde ook RTV-NOF aandacht aan. De vragen vind je hieronder

S!N-froulju yn it sintsje!

S!N stond stil bij internationale vrouwendag op woensdag 8 maart 2023.
(maar we wensten uiteraard iedereen een fijne dag!)

Bron: Agro & Chemie

Op woensdag 8 maart 2023 hield Prof. Dr. van Wijk een lezing in theater de Colle te Kollum over waterstof. In een bomvolle zaal waren Mark de Boer, Marcel Tubben en Sjoerd Keizer aanwezig als vertegenwoordigers van S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân. In zijn lezing werd de rol van waterstof in een duurzaam energiesysteem besproken, de toepassing ervan en waar dit het meeste nut heeft, Prof. Dr. van Wijk is een duurzame ondernemer en deeltijd Professor Future Energy Systems aan de TU Delft.

Manon, Jesse, Marije en Tineke


Op woensdagavond 9 maart zaten Manon, Jesse, Marije en Tineke in de schoolbanken bij stichting Arlanta om bijgepraat te worden over het kleine scholenbeleid in onze gemeente.

Op vrijdagochtend 10 maart lazen we onze ingezonden brief terug in Nieuwsblad Noordoost-Friesland. Met dit schrijven reageerden we op de brief die op 23 februari werd verstuurd vanuit de Ondernemersvereniging Dokkum (OVD). In deze brief stelt de OVD dat zij de komst van 12 minderjarige alleenstaande statushouders als afbreukrisico ziet voor de binnenstad en het ondernemersklimaat van Dokkum. In Nieuwsblad Noordoost-Friesland lazen we op 3 maart dat een aantal leden van de OVD zich opnieuw uitsprak. Ze erkenden dat de eerder verzonden brief niet door alle leden gesteund werd, maar boden tegelijkertijd een stage of buddyproject voor jonge asielzoekers aan.

Deze reactie was opnieuw pijnlijk omdat het niet gaat om asielzoekers, maar om statushouders. Nidos heeft inmiddels laten weten dat zij het starten van de locatie aan de Keppelstraat in Dokkum graag voortzet. Deze jongeren zijn onderdeel van ús mienskip en mogen in Dokkum wonen, leren, werken, hun vrije tijd mogen invullen, zichzelf kunnen ontwikkelen en vrienden kunnen maken. Net zoals iedere andere ynwenner fan ús mienskip dat zou moeten kunnen. Volgens S!N zijn stages dan ook misplaatst, zij riep de Dokkumer ondernemers op om deze jongeren gewoon een betaalde bijbaan aan te bieden! Wat S!N betreft worden deze jongeren onze jongeren en zijn ze van harte welkom in de gemeente Noardeast-Fryslân. De gehele tekst van deze brief vind je bij RTV NOF .