Vragen over bestrijding onkruid

Foto: www.groenkennisnet.nl

Afgelopen week werd bekend dat het verbod op landbouwgif, uit 2016, geen wettelijke grondslag heeft. Twee fabrikanten hadden hiertegen een rechtszaak aangespannen. Dit betekent dat buiten de landbouw om deze pesticiden weer mogen worden gebruikt. S!N is hier ongerust over.

Vanwege het pesticideverbod moesten gemeenten sinds 2016 juist op zoek naar natuurlijke manieren om onkruid in hun gemeente te bestrijden. Wat ons betreft een geweldige stap vooruit.

Vanwege deze ontwikkelingen heeft S!N raadslid Kevin Merkus tijdens de raadsvergadering gisteravond vragen gesteld aan de wethouder. Hij stelde de volgende vragen:

– Het gebruik van bestrijdingsmiddelen staat politiek sterk ter discussie. Hoe kijkt het college naar de uitspraak van het Gerechtshof? 
– Is de wethouder  -net als S!N- van mening dat het niet wenselijk is onkruid te bestrijden met landbouwgif? 
– Kan de wethouder de toezegging doen dat de gemeente Noardeast-Fryslan blijft vasthouden aan het gebruik van milieuvriendelijke manieren om onkruid te bestrijden?

Wethouder Pytsje de Graaf antwoordde dat het college deze uitspraak nog moet analyseren, maar dat de gemeente niet voornemens is om onkruid weer te gaan bestrijden met landbouwgif. S!N is hier blij mee en rekent erop dat er geen gif zal worden gebruikt in de gemeente Noardeast-Fryslân. Wij zullen dit uiteraard blijven volgen.

Lees hier meer over de recente wijziging in een artikel in het dagblad Trouw.