Zonnepanelen niet gekort op uitkering

Foto: www.thuswonen.nl

S!N krijgt de laatste tijd geregeld vragen van huurders, die bang zijn dat de opbrengst van zonnepanelen gevolgen heeft voor hun uitkering. Om die reden hebben we uitgezocht hoe dit nu precies zit.

Op steeds meer daken verschijnen zonnepanelen; een duurzame manier om energie op te wekken. Ook ThúsWonen is druk bezig om aan de afspraken uit het klimaatakkoord te voldoen. Hun woningen worden geïsoleerd en er worden zonnepanelen geplaatst.

Als bij een huurder zonnepanelen worden geplaatst, stijgt hun huur licht, maar kan er fors bespaard worden op de energierekening. En juist daarover ontstaat veel onduidelijkheid. Huurders zijn bang dat deze besparing wordt gezien als een vorm van inkomen, en dan heeft het gevolgen voor mensen met een uitkering.

Als sociale partij vinden wij dit belangrijk en dus hebben we dit uitgezocht. Belangrijkste conclusie is: De opbrengsten behaald uit zonnepanelen hebben géén invloed op de vaststelling van het recht op en de hoogte van de bijstand. Aldus Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark.

We hebben hierover ook contact gehad met Dhr. Schippers van ThúsWonen. Er wordt benadrukt dat het aantal zonnepanelen dat op een woning geplaatst wordt, vooral berekend is op eigen gebruik. De kans dat er teruggeleverd wordt is gering, en áls dat gebeurt worden die opbrengsten in mindering gebracht op het vastrecht en eventueel ook de gasrekening.

Zie voor de beantwoording van de Kamervragen: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/01/14/beantwoording-kamervragen-over-opbrengst-zonnepanelen-en-bijstand/tk-pdv-1888156-kamervragen-opbrengst-zonnepanelen-en-bijstand.pdf