Besluit over Rondweg Wânswert

Na een uitstel van het besluit op woensdag 25 mei, is de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân donderdag 9 juni unaniem akkoord gegaan met het principebesluit over het langere tracé voor de rondweg om Wanswert. Het gaat hier om het middelste deel van de hoofdroute tussen de N357 en de N361.

Er wordt al meer dan 20 jaar gesproken over de rondweg en heeft al bij meerdere colleges op de tafel gelegen, maar nu ligt er dan toch een besluit. Meerdere partijen waaronder wij van SIN vinden het belangrijk dat het college en betreffende wethouder Braaksma, in goed gesprek gaat met de inwoners en landeigenaren van Wanswert.

Ook de schoolgaande kinderen van de Flieterpen mogen hierbij niet worden vergeten. Ook zien wij graag of de Provincie meer geld beschikbaar kan maken dan de 600.000 euro subsidie. 600.000 euro subsidie was bestemd voor het korte tracé. Volgens Wethouder Braaksma is er geen mogelijkheid dat er meer subsidie vanuit de provincie komt, maar zal er alles aan doen om via andere wegen nog subsidies binnen te krijgen.

Ruurd-Jan Torensma, Raadslid S!N

Foto: Gemeente Noardeast-Fryslân