S!N over sportparken Dokkum: vóór de verenigingen, tegen een brug

Er is al heel vaak gesproken over de plannen voor het Harddraverspark en Tolhuispark. Het Tolhuispark moest het sportpark worden en het Harddraverspark de ‘groene long’ van Dokkum ter versterking van de binnenstad. S!N heeft er mee voor gezorgd dat de sportclubs niet gedwongen werden om te verhuizen. Ze zijn dankbaar en zeer content met de plannen die nu voor liggen.

Toch was het raadsvoorstel voor het investeringskrediet voor S!N geen hamerstuk. In 2020 zijn mede dankzij S!N en wethouder de Vries (S!N) de piketpaaltjes voor de plannen in de ontwikkelrichting neergezet. Als raad hebben we er toen een klap op gegeven, maar wel met de kanttekening dat wij fel tegen de geplande brug zijn.

En dat zijn we nog steeds. Fractievoorzitter Rebecca Slijver: “Een brug vanaf het Harddraverspark richting het Bolwerk is, in onze ogen een onnodige aantasting van het historische Bolwerk!”

Ook is nog onduidelijk hoe bezoekers vanaf dat punt sneller in de Binnenstad kunnen komen. En dat is niet het enige: de exploitatie van de vakantiehuisjes moet nog uitgezocht worden, voor de bijzondere elementen moet nog subsidie aangevraagd worden en de raad is verdeeld over de nut en noodzaak ervan. En dan zijn er nog de nodige zorgen over het evenemententerrein dat bij het Tolhuispark is ingetekend. Maar bovenal zijn er zorgen over de kosten, de verwachting is dat de begrote 9 miljoen niet toereikend zal zijn.

S!N heeft dan ook een amendement mee ingediend om het krediet voor de bijzondere elementen, waaronder de brug, te schrappen. Vlak voor de vergadering trok de VVD helaas haar steun aan het amendement in en daardoor haalde het net geen meerderheid. Wethouder Hanemaaijer zegde echter toe dat er te zijner tijd over de bijzondere elementen afzonderlijk nog raadsvoorstellen richting de raad komen. Dan zou zich dus alsnog een meerderheid tegen de plannen kunnen aftekenen. Een stem op S!N op 16 maart kan hiervoor zorgen.

Hoewel de plannen nog lang niet klaar zijn, er veel onduidelijkheid is en we tegen de brug zijn, heeft S!N toch ingestemd met het investeringskrediet, omdat we de verenigingen niet langer willen laten wachten. Wij delen hun enthousiasme en zij moeten los met de realisatie van hun plannen.

S!N was, is en blijft echter tegen de geplande brug richting het Bolwerk.