S!N bezoekt Mulder Agro

Afgelopen zaterdag is een drietal S!N’ers op bezoek geweest bij Mulder Agro in Kollumerzwaag. Mulder Agro is een bekende naam in Noardeast-Fryslân als het gaat om landbouw en bodemleven. 

Samen met Theo Mulder hebben we interessante gesprekken gevoerd over voeding, bodemleven en de toekomst van de landbouw in Noardeast-Fryslân. We herkenden veel overeenkomsten tussen onze ideeën over landbouw. De passie van Theo en het enthousiasme waarmee Mulder Agro zich in blijft zetten voor kwalitatief sterke landbouw en een gezonde voedselvoorziening, geeft ons veel energie en brengt ons nieuwe ideeën. 

Daarnaast spraken we over de opwekking van duurzame energievoorziening. Een thema dat een belangrijk speerpunt vormt binnen het partijprogramma van S!N. Er werd onder andere gesproken over de ontwikkelingen rondom waterstof. Theo Mulder is tevens voorzitter van de Energiecoöperatie Kleastersweach, waarvan ons kandidaat-raadslid Mark de Boer secretaris is. Bij deze organisatie liggen plannen voor een groot aantal zonnepanelen op de bedrijfspanden van Mulder Agro. 

Na een rondleiding over het bloeiende bedrijfsterrein heeft kandidaat-raadslid Mark de Boer, namens S!N, als mede-inwoner van Kollumerzwaag ons verkiezingsprogramma aangeboden aan Theo Mulder.

Foto vlnr: Sjoerd Keizer, Theo Mulder, Mark de Boer & Kevin Merkus.