Alternatieve woonvorm voor senioren

KOLLUM – Nederland heeft een kwart miljoen extra seniorenwoningen nodig. Over twintig jaar zijn dat er zelfs 400.000. Zogenoemde innovatieve zorgmodellen kunnen een deel van de oplossing zijn. Erfdelen is hiervan een mooi voorbeeld. Gemeenten zijn nog terughoudend, maar de initiatiefnemers zien mooie kansen om boerenerven te transformeren tot woongemeenschappen.

De vraag naar seniorenwoningen is groot, maar de bouw ervan blijft achter. Dat benadeelt de doorstroming op de woningmarkt; Eén van de oplossingen is de caring community: kleinschalige woonvormen waarin mensen deels ook voor elkaar zorgen; Erfdelen is een mooi voorbeeld van zo’n woonvorm. Hierbij komen er vier tot acht woningen op een boerenerf. Dit concept draagt bij aan de seniorenhuisvesting, gaat eenzaamheid tegen en leidt tot lagere zorgkosten. Ook voor een stoppende boer kan erfdelen interessant zijn.

Senioren wonen nog vaak in een groot huis, terwijl een gelijkvloerse, kleinere woning beter bij hen past. Veel senioren willen ook graag verhuizen, maar het ontbreekt simpelweg aan geschikte woningen. De vraag naar seniorenwoningen is afgelopen jaren flink toegenomen, vooral omdat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Maar intussen is de bouw van seniorenwoningen achtergebleven. Daardoor stagneert ook de doorstroming op de woningmarkt. Immers: als senioren niet verhuizen, komt hun huis ook niet vrij voor bijvoorbeeld een jong stel met kinderen.”

Veel boeren zijn gestopt met hun boerenbedrijf, en velen zullen nog volgen. Het boerenerf een ideale plek om 4 tot maximaal 8 kleine, duurzame en betaalbare woningen te bouwen. Het idee is dat de mensen die er wonen, ook een beetje voor elkaar zorgen en met elkaar optrekken. De boerderij kan gebruikt worden voor gezamenlijke voorzieningen, zoals een eetkeuken, werkplaats, ontspanningsruimte en logeerkamers. Zo creëer je een kleine gemeenschap.”

Behalve dat dit concept bijdraagt aan goede seniorenhuisvesting, heeft het ook maatschappelijke voordelen. Zo gaat het eenzaamheid tegen en zal het leiden tot een vermindering van zorgkosten. Zo’n kleinschalige gemeenschap zal namelijk voor een groot deel zelf de mantelzorg regelen. Ook voor de stoppende boer kan erfdelen een interessante optie zijn. Voor hem betekent het een inkomen via pacht, huur of verkoop. De boer kan er ook voor kiezen om te participeren in erfdelen. Hij kan bijvoorbeeld in zijn eigen huis blijven wonen.

Sjoerd Keizer
Raadslid S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân

Bron: INGEZONDEN: Alternatieve woonvorm voor senioren

Foto: Archief RTV NOF