S!N heeft vragen over de “Ollongren” gelden

Minister Ollongren heeft 450 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opkalefateren van kwetsbare gebieden, met name gericht op wonen, waaronder onze gemeente Noardeast-Fryslân. De fractie van S!N heeft technische vragen gesteld aan het college.

S!N heeft in hun verkiezingsprogramma het onderdeel wonen mede als prioriteit gesteld . Tevens is een goed woonbeleid onderdeel van het coalitieakkoord. Begin volgend jaar wordt de woonvisie behandeld in de raad en daarom stellen wij deze vragen aan ons college.

1-Wat betekent dit voor onze gemeente; zowel financieel als met betrekking tot het opknappen van woningen?

2-Wat betekent het voor onze inbreidingsplannen?

3-Wat betekent het voor de duurzaamheidsplannen?

4-Wat betekent dit voor nieuwbouw en waar gaat er gebouwd worden?

5-Wat zijn de gevolgen voor de huursector?

6-Wanneer kunnen wij de eerste concrete plannen van het college tegemoet zien?

7-Hoe wordt dit gecommuniceerd met onze inwoners?