Dokkum autoluw

Foto: Hans Knijff fotografie

Gisteravond werd met ruime meerderheid een motie aangenomen voor uitbreiding van de autoluwe binnenstad van Dokkum. Het moet ervoor zorgen dat het centrum groener, gezonder en klimaatbestendig wordt. De motie werd ingediend door S!N, samen met CDA, CU, VVD, FNP en gesteund door GBNF. “Wy pleitsje al langer foar in autofrije binnenstêd.” aldus fractievoorzitter Rebecca Slijver van S!N, die blij was met dit succes.

De Diepswal is nu op vrijdag, zaterdagen zondag (gedeeltelijk) autovrij. Deze tijdelijke maatregel wordt door ondernemers en door bezoekers van de binnenstad als zeer positief ervaren. Ook kwam in gesprek met Koninklijke Horeca Nederland duidelijk de wens naar voren om dit autoluwe gedeelte verder uit te breiden.

In de motie wordt het college verzocht om, in overleg met alle belanghebbenden, te kijken of het autoluwe gedeelte kan worden uitgbereid met meer straten, en meer dagen en periodes in het jaar. De raad wil graag vóór 1 januari een voorstel hiervoor van het college.

De laatste tijd was het weer gezellig druk op straat. De terrassen en horeca mochten weer open en meteen was er volop levendigheid en drukte in de stad en in onze dorpen. Veel inwoners maar vooral ook veel toeristen wisten ons te vinden. Maar toeristen en winkelend publiek springen regelmatig verschrikt opzij door de auto’s die door de binnenstad rijden. En ook voor de automobilisten is het vaak lastig manoeuvreren in de nauwe straten met de andere weggebruikers.

Om de stad duurzaam, leefbaar en bereikbaar te houden voor iedereen is ander mobiliteitsgedrag noodzakelijk. Op steeds meer plaatsen komen er groene compacte stadsgebieden. In deze stadsgebieden verplaatsen mensen zich hoofdzakelijk lopend of fietsend en is mobiliteit duurzaam. Straten zijn daar levendige, multifunctionele ruimten waar de mens centraal staat, waar iedereen zich vrij kan bewegen en kinderen kunnen spelen. Straten met groen en bankjes. Reizen is er een aangename beleving, in plaats van een nuttige noodzakelijkheid. Je kiest ervoor om te lopen of te fietsen omdat het een prettige en gezonde manier is om je te verplaatsen.

Voor S!N is een groen compact stadsgebied een al lang gekoesterde wens. Dat de motie van gisteravond met ruime meerderheid werd aangenomen is hiervoor een belangrijke eerste stap.