Staan de sportverenigingen in Dokkum buitenspel?

S!N is bang dat de sportverenigingen en omwonenden buitenspel worden gezet bij de plannen voor de Harddraver, en de daaraan gekoppelde sportverplaatsing in Dokkum. Vanuit het college was de toezegging aan de raad om ons op 28 mei te informeren over de plannen. We waren dan ook verbijsterd toen bleek dat Dijkstra-Draaisma op 18 mei al een bijeenkomst heeft gehouden voor de Ondernemers Vereniging Dokkum en Handel & Indrustie, waarin de verschillende plannen zijn toegelicht. Zowel raad als college, maar ook de huidige gebruikers en omwonenden, zijn op deze manier compleet buitenspel gezet en dat heeft tot vele boze telefoontjes geleid.

Door S!N is al in 2017 een motie ingediend om gedwongen verplaatsing van de sportclubs te voorkomen. Deze motie is destijds met een ruime meerderheid aangenomen. En ook nu we in de coalitie zitten blijven we bij dat standpunt.

Wat de plannen ook zijn, voor ons gaat draagvlak boven prestige. Daarvoor is het op zijn minst noodzakelijk om in gesprek te gaan met de “sleutelfiguren”, ofwel de huidige gebruikers en direct omwonenden.

Fractie-voorzitter Rebecca Slijver: “Het draait bij ons niet alleen om de procedure, maar vooral ook om de inhoud. Daarom hebben wij besloten om eerst donderdag It Petear van de raad bij te wonen, waarin wij uitgebreid bijgepraat worden over de huidige plannen. Daarna gaan we heel graag in gesprek met de sportclubs, de omwonenden én andere belanghebbenden over deze plannen. Uitgangspunt voor S!N is en blijft géén gedwongen verplaatsing, en wél inzetten op een prachtige parkstructuur met ruimte voor sport, recreatie en versterken van onze cultuurhistorie in een groene omgeving.”

Al jaren wordt er gesproken over het ontwikkelen van het Harddraverspark in Dokkum. Op deze locatie, zeer dicht bij de historische binnenstad, zijn veel mogelijkheden om de cultuurhistorie van Dokkum te versterken.

Het terrein wordt sinds lang gebruikt door diverse sportclubs, waarvan de leden voor een groot deel uit buurwijk it Fûgellân komen. De camping wordt veelvuldig bezocht, en ook de IJsherberg is multifunctioneel met diverse zalen in de kerk en het restaurant.

Sporthal de Trimmer is inmiddels al ruim 2 jaar gesloten, maar VV Dokkum en de Kaatsvereniging wachten nu al jaren op de verdere ontwikkelingen van de plannen. De Tennisvereniging heeft inmiddels eieren voor zijn geld gekozen en gaat voor verplaatsing naar het Tolhuispark.