Burgers kunnen stroken openbaar groen kopen of huren

openbaargroen

Burgers, bedrijven en instellingen kunnen binnenkort stroken openbaar groen, die naast hun perceel liggen, kopen, pachten of huren van de gemeente Dongeradeel. Het college heeft een motie van die strekking van Dongeradeel Sociaal, samen met de PvdA, overgenomen.

De gemeente Dongeradeel wil de komende jaren structureel € 170.000,- bezuinigen op het beheer van openbaar groen. Dat kan, in de visie van Dongeradeel Sociaal, alleen als het areaal groen dat de gemeente moet beheren, teruggebracht wordt door verkoop of verhuur en door groepen burgers zelf hun buurt te laten onderhouden. Het college komt binnenkort met nadere voorstellen.

Lees hier de motie