Begroting 2020: verdeling van gelden

Foto: www.vvkollum.nl

In de nieuwe gemeente zijn 52 dorpen, diverse buurtschappen en 1 stad. Het huidige college van B. en W. probeert een zo goed mogelijke verdeling te maken van de diverse projecten.

Binnenkort worden de Eneco aandelen verkocht en met deze middelen worden diverse projecten uitgevoerd. Voor Kollum en omstreken zijn dit het verhogen van de Molenkampsbrug nabij het oude Barkmeyer terrein, een kunstgrasveld bij vv Kollum voor de voetbalverenigingen Kollum, Friese Boys, WTOC en de Lauwers en de herinrichting Sparrewei in Kollumerzwaag. Op dit moment zijn de aannemers druk bezig met het nieuwe Kind centrum.

Tevens worden er gelden vrijgemaakt voor het uitvoeringsprogramma 2019-2024 Stuurgroep Lauwersmeer, DOM projecten, versterken economische en toeristische ontwikkelingen, ondersteunen leefbaarheidsinitiatieven, project Meedoen, Holwerd aan Zee, MFC Hallum en “Op paad lans it Waad”

S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân is tevens heel blij met het beschikbaar stellen van gelden voor het opzetten van beleid betreffende biodiversiteit en het verder uitvoeren van het beleid betreffende Monumentenzorg en Kerkenvisie. Tevens komt er een onderzoek naar compensatie voor de OZB voor dorpshuizen, MFC’s en MFA ‘s, zoals in het coalitieakkoord is vermeld.

Sjoerd Keizer

Raadslid S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân

06-46310326