(Uit)eindelijk ligt er dan toch een stevige basis voor het IHP

Het heeft even mogen duren, maar uiteindelijk ligt er dan een toch een stevige basis voor het IHP. Wethouder Jouke Douwe de Vries (S!N) presenteerde afgelopen donderdag in concept zijn plannen voor het integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs in de gemeente Noardeast-Fryslan. Met het plan wordt gehoor gegeven aan de in 2015 ingediende en raadsbreed aangenomen motie van Dongeradeel Sociaal om te komen tot een integraal plan voor de huisvesting van het onderwijs. Eerdere pogingen om te komen tot een integraal plan stranden allemaal, maar nu is het dus toch gelukt!

Het integraal huisvestingsplan beschrijft de kaders van onderwijshuisvesting in Noardeast-Fryslân voor de komende 12 jaar. Bij onderwijshuisvesting in onze gemeente staan onderwijs op korte afstand van het kind en verbindingen tussen onderwijs en maatschappelijke voorzieningen voorop. Zaken die ook in het verkiezingsprogramma van S!N aanbod kwamen. Als S!N zijn we ontzettend blij dat het IHP nu bijna klaar is. Andere fracties gaven eveneens aan blij te zijn met wat er nu ligt. Met het IHP in de hand kunnen de plannen voor het onderwijs in onze gemeente nu verder worden uitgewerkt.