S!N steunt kritische zienswijze gemeente op gaswinningsplan Blija

www.blija.nu

De gemeente Noardeast-Fryslân is kritisch over het plan om de gaswinning bij Blija uit te breiden. Ze dient daarom een stevige zienswijze in op het ontwerp-besluit van de minister.

Zo geeft de gemeente duidelijk aan dat zij geen voorstander is van ‘fracking’. Daarbij worden water, zand en chemicaliën onder hoge druk in een boorput gepompt en worden kleine explosies veroorzaakt. Dit kan grote gevolgen hebben voor natuur en milieu.

De gemeente maakt zich ook ernstig zorgen over de gevolgen van bodemdaling door de gaswinning. Zo vreest zij voor verzilting en voor de gevolgen voor de zeedijk.

Als de minister, ondanks alle zienswijzen en protesten, toch besluit tot gaswinning bij Blija, dan staat de gemeente erop dat ook hier de zogenaamde ‘omgekeerde bewijslast’ wordt gebruikt; net als in Groningen. In dat geval hoeven bewoners niet te bewijzen dat zij schade hebben als gevolg van de gaswinning, maar moet de NAM zelf bewijzen dat het niet door de gaswinning komt.

Daarnaast stelt de gemeente in haar zienswijze dat 0-metingen en herhalingsmetingen moeten worden gedaan en dat tiltmeters moeten worden geplaatst.

De gemeente hekelt ook de communicatie vanuit het ministerie. De communicatie over zoiets ingrijpends als gaswinning kan en moet veel beter dan die nu in Blija is geweest.

Tot slot wil de gemeente dat, als de minister toch besluit tot gaswinning, het ook duidelijk moet zijn wat de regio daarvoor terugkrijgt.

Met deze kritische zienswijze sluit de gemeente aan bij de eveneens erg kritische zienswijze die het dorp Blija zelf heeft geschreven. Een zienswijze die S!N ook helemaal onderschrijft.

Meer informatie:

De zienswijze van de gemeente is hieronder te lezen:

De zienswijze van Dorpsbelang Blije e.o. is hier te vinden. Ook maakte Dorpsbelang een brochure over onderwerp.