Geen steun voor motie om Spiker in Ternaard te behouden

In een ultieme poging om verzorgingshuis Spiker in Ternaard in de huidige vorm te behouden diende Dongeradeel Sociaal/S!N afgelopen donderdag een motie in. De motie kreeg echter geen steun van de andere fracties in de gemeenteraad en dat betekent dat de Spiker op termijn zal worden gesloopt. Grote vraag is wat er dan voor terugkomt.

Aanleiding voor de motie was het rapport ‘Zorglandschap Ternaard’ van onderzoeker Emme Groot dat twee maanden geleden verscheen en dat door de gemeente Dongeradeel is betaald. In dat rapport worden alleen scenario’s aangedragen waarbij het huidige verzorgingshuis Spiker in Ternaard wordt gesloopt. Het initiatief van mevrouw Simmy de Vries-Visser werd in het rapport helemaal niet meegenomen. Begin deze maand sprak zij daarover haar ongenoegen uit tijdens een commissievergadering. Haar plan voorzag in renovatie van de huidige Spiker en het verlenen van zorg volgens een nieuw zorgconcept.

De plannen van mevrouw De Vries-Visser zouden op lange termijn niet haalbaar zijn, zo stelde wethouder Esther Hanemaaijer, maar waarom wordt dat in het rapport dan niet uitgelegd? Bovendien wordt in het rapport alleen gekeken naar de bevolkingsontwikkeling van Ternaard en niet naar de regio en de regiofunctie van De Spiker. Daarmee vindt DS/S!N dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de onderbouwing van het rapport.

Met de motie wilde DS/S!N bewerkstelligen dat in de vervolgonderhandelingen, die ook door de gemeente Dongeradeel worden bekostigd, ook gekeken wordt naar het scenario om de huidige Spiker te behouden en dat initiatiefnemers als mevrouw De Vries-Visser ook aan tafel worden uitgenodigd.

Maar geen van de andere fracties steunde de motie, omdat er al besluiten zouden zijn genomen en dat, na een moeizaam proces, de neuzen nu eindelijk dezelfde kant op zouden staan. De gemeenteraad heeft hier echter helemaal geen besluiten over genomen, terwijl ze het rapport en het onderhandelingsproces wel faciliteert. Bovendien is de Werkgroep Ouderzorg Ternaard verdeeld, zo lieten enkelen van hen DS/S!N weten. Daarnaast hoort DS/S!N dat veel inwoners van Ternaard de Spiker ook in de huidige vorm willen behouden.

Nu de motie het niet heeft gehaald en de gemeenteraad dus niet in wil grijpen, wordt de Spiker op termijn gesloopt. Het is echter maar zeer de vraag hoe eventuele nieuwbouw op de plek van de huidige Spiker eruit gaat zien en of dat een volwaardig alternatief zal zijn. De eerste tekenen wijzen erop dat er veel minder zorgappartementen terug zullen worden gebouwd.

DS/S!N vindt het dan ook een gemiste kans dat renovatie van de huidige Spiker niet langer wordt meegenomen.

Lees hier het rapport ‘Zorglandschap Ternaard’
Lees hier de motie

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/1024125804410814

Foto afkomstig uit rapport ‘Zorglandschap Ternaard’