Fiets- en wandelverbod Schreiersbrug opgeheven

Het fiets- en wandelverbod op de Schreiersbrug in Dokkum wordt op korte termijn opgeheven. Met die mededeling kwam wethouder Pytsje de Graaf vanavond in de commissievergadering. Haar mededeling volgde op het nieuws dat de komst van de nieuwe fietsbrug over het Grootdiep opnieuw is uitgesteld.

Anderhalf jaar geleden vroegen Dongeradeel Sociaal en PvdA, gesteund door de VVD, al om opheffing van het fiets- en wandelverbod op de Schreiersbrug. Toen werd dit door College en coalitie tegengehouden. Een recent verloren rechtszaak met de Fietsersbond was blijkbaar nodig om het College nu toch op andere gedachten te brengen.

Om fietsers en wandelaars weer toe te kunnen laten op de Schreiersbrug wordt op de brug een 30 kilometerzone ingesteld. Want veiligheid staat voorop, aldus wethouder Pytsje de Graaf. Overigens was dit precies hetzelfde voorstel dat Dongeradeel Sociaal, PvdA en VVD anderhalf geleden ook deden. Hoe de aanpassing van de brug er precies uit gaat zien, wordt in goed overleg met de raad bepaald. De kosten voor de aanpassing worden achteraf aan de raad voorgelegd.

Het precieze tijdstip waarop het fiets- en wandelverbod wordt opgeheven, kon De Graaf niet geven. Ze gaat hier de komende weken meteen mee aan de slag, maar er moet ook nog weer een nieuwe bezwaarprocedure worden doorlopen. Zo snel mogelijk, was het enige wat ze daarom kon en wilde toezeggen.

Het gaat in principe om een tijdelijke opheffing van het fiets- en wandelverbod. Op de vraag van Dongeradeel Sociaal/S!N of de tijdelijke situatie ook permanent kan worden, antwoordde De Graaf dat ze de verkeerssituatie wekelijks gaat monitoren. Mogelijk komt daaruit naar voren dat het verbod permanent kan worden opgeheven. Volgens collega-wethouder Van der Ploeg kan dat niet, omdat het om een ‘gebiedsontsluitende weg’ gaat en die moet altijd 50 kilometer binnen de bebouwde kom of 80 kilometer buiten de bebouwde kom zijn. Ook het grote aantal verkeersbewegingen en vrachtwagens zou dit op de lange termijn niet toelaten.

Fietsbrug
De nieuwe vertraging van de fietsbrug maakt dat brug nu pas begin november geplaatst lijkt te worden. Daartoe moet de vaarweg enkele weken afgesloten worden en dat is één van de redenen dat de fietsbrug niet klaar is voor de zomervakantie, zoals gepland. De zomervakantie is de drukste periode van het vaarseizoen met 3000 vaarbewegingen per week en dan kan de vaarweg niet afgesloten worden.

De Graaf had de fietsbrug vóór de start van het vaarseizoen willen plaatsen, maar door de afhandeling van bezwaren en de dreiging van een hoger beroep lukte dat niet op tijd.

Het blijft al met al een hoofdpijndossier voor deze wethouder. De nieuwe fietsbrug heeft te maken met een kostenoverschrijding van meer dan vier ton. En de overdracht van de Schreiersbrug aan de provincie staat nog steeds op losse schroeven, waardoor ook daarbij een forse kostenoverschrijding dreigt.

Lees hier het artikel ‘Fiets- en wandelverbod op de de Schreiersbrug. Onbegrijpelijk!’ (incl. de eerdere motie)

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/jddevries/posts/1195125960623529